Winkelcentrum de Wyborgh moet op de schop

Winkelcentrum de Wyborgh moet op de schop

19 juni 2021 Uit Door Admin

Het functioneren van het winkelcentrum van Westervoort staat onder druk. Winkelcentrum de Wyborgh is verouderd en aan modernisering toe. Er is stevige concurrentie van omliggend aanbod in Arnhem en Duiven en afvloeiing naar internet, welke in coronatijd versnelt. Het gevolg: oplopende en hardnekkige leegstand. Van de 43 verkooppunten staan er inmiddels 15 leeg.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 14 juni is er gesproken over de toekomst van winkelcentrum de Wyborgh. De gemeenteraad stemde in met een toekomstvisie voor winkelcentrum de Wyborgh, waarin verbeteringen voor het winkelcentrum staan. Wel vind de raad dat alle ondernemers dienen te worden meegenomen in het overleg over de plannen, aldus de raad.

De toekomstvisie bevat een ruimtelijk-functioneel wensbeeld en (ruimtelijk) ontwikkelkader dit leidt tot een vitaal en toekomstbestendig centrum, waar bewoners zich thuis voelen, bezoekers welkom zijn en ondernemers een goede boterham kunnen (blijven) verdienen. Dit moet leiden tot een afname van de leegstand in het centrum.

Er zijn twee scenario’s geschetst voor een toekomstig centrum van Westervoort. Het eerste scenario gaat uit van een centralisatie van de winkels op de Wyborgh en de verhuizing van publieksfuncties die momenteel aan de Dorpstraat zitten. In dit scenario verplaatst de Lidl naar het overdekte gedeelte van het winkelcentrum. Door de dagelijkse detailhandel sterker te clusteren rond het Dorpsplein en de Lidl te verplaatsen en uit te breiden, ontstaat een sterker en aantrekkelijker aanbod en kan een hogere consumentenbinding worden gerealiseerd. Door het grootste deel van de dagelijkse speciaalzaken te situeren aan het Dorpsplein neemt de kracht van het Dorpsplein toe en wordt dit het centrale hart van Westervoort. Dit kan door in het centrum een belangrijke trekker te plaatsen en bijvoorbeeld het verplaatsen van de bibliotheek naar de begane grond aan het Dorpsplein. Daarnaast neemt de aantrekkelijkheid toe door een versterking van de terrasfunctie aan de zonzijde van het plein.

In het tweede scenario wordt de bestaande situatie van een upgrade voorzien. Om te zorgen dat de consument automatisch langs alle winkels en overige voorzieningen geleid wordt is het belangrijk om de trekkers ten opzichte van elkaar te situeren vanuit een haltermodel. Dat wil zeggen dat de ene trekker aan de ene kant van het winkelgebied wordt gesitueerd en de andere aan de andere zijde. Tussen beide trekkers worden vervolgens de overige voorzieningen gesitueerd. In Westervoort centrum is met de Albert Heijn in De Wyborgh en de Lidl buiten aan het Dorpsplein al sprake van deze situatie. Bij voorkeur wordt dit gehandhaafd. Op die manier worden de consumenten door het hele centrum geleid wat ten goede komt aan alle ondernemers.

De komende maanden wordt de financiële haalbaarheid van dit plan verder onderzocht en wordt overleg gevoerd met andere winkeliers in het centrum om de haalbaarheid van dit voorstel verder in kaart te brengen. Het vlekkenplan is door de eigenaar nog niet besproken met de winkeliersvereniging of de overige winkeliers. Een eerste reactie van de
winkeliersvereniging, na overleg met de gemeente, is dat zij teleurgesteld zijn dat er geen contact is geweest met de winkeliersvereniging tijdens het opstellen van dit vlekkenplan, terwijl dit wel is toegezegd. Ook vraagt deze variant meer zicht op het aantal vierkante meters detailhandel dat uit de markt wordt gehaald.