Wijkontwikkeling Mosterdhof, op weg naar realisatie

Wijkontwikkeling Mosterdhof, op weg naar realisatie

23 april 2021 Uit Door Admin

Vanuit de landelijke prijsvraag Panorama Lokaal is op 24 september 2020 door het College van Rijksadviseurs het winnende plan voor de Mosterdhof bekend gemaakt: het kookboek “Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk’’ van het ontwerpteam bestaande uit Barzilay+Ferwerda, Veenenbosenbosch, Diep en Endule. Zie voor meer info https://panoramalokaal.nl/locaties/mosterdhof.

Wijkcoalitie
In de maanden na deze bekendmaking is de wijkcoalitie met elkaar in gesprek gegaan over hoe ze (onderdelen uit) het winnende plan kunnen realiseren. De wijkcoalitie bestaat uit de vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof, gemeente Westervoort, Waterschap Rijn en IJssel, woningbouwcorporatie Vivare, Energiebespaarhuis, provincie Gelderland, Liander en Vattenfall Warmte.

Uitvoeringsprogramma
Het ontwerpteam Barzilay+Ferwerda heeft de wijkcoalitie in deze fase ondersteund en een uitvoeringsprogramma gemaakt. Hierin worden voorstellen aan de wijkcoalitie gedaan hoe onderdelen uit het kookboek kunnen worden gerealiseerd en door wie. De koers in dit uitvoeringsprogramma is op 8 april 2021 door de bestuurders van de wijkcoalitie vastgesteld. Daarbij was ook Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, Wouter Veldhuis, aanwezig.

Schouders eronder
Alle wijkcoalitieleden blijven zich in de periode 2021-2023 binnen hun mogelijkheden inzetten voor het toekomstbestendig maken van de Mosterdhof en haar uiterwaarden. Een mooie mijlpaal is dat eind vorig jaar afspraken zijn gemaakt over hoe we de Mosterdhof kunnen voorbereiden op mogelijk andere warmtevoorzieningen dan aardgas. Voor dit onderdeel vraagt de gemeente vandaag een subsidie aan bij de provincie. Deze subsidie wordt ingezet om twee duurzaamheidsprojecten in de wijk te kunnen opstarten: individuele woonplannen en collectieve inkoop verduurzaming. Een individueel woonplan is een stappenplan om je energievraag te verlagen en hoe je jezelf kunt voorbereiden op een andere warmtevoorziening dan aardgas. In dit kader heeft de gemeente de Mosterdhof aangemeld bij het Nationale Warmtefonds zodat bewoners zonder leenruimte eventueel gebruik kunnen maken van een energiebespaarhypotheek.

Wat gaat er nog meer te gebeuren in 2021-2023?
Op korte termijn komt er website om beter met Mosterdhoffers te communiceren over de ontwikkelingen in de wijk. In twee hofjes gaat de gemeente starten met de hofjespilot. Ook wordt er gestart met het afvalplaatsenplan. Hierbij worden er nieuwe centrale plekken aangewezen voor PMD-haken. De verdere planning op hoofdlijnen is:

2021 – aantal pilots en afvalplaatstenplan uitvoeren, voorontwerp en definitief ontwerp openbare ruimte maken, individuele woonplannen opstellen.

2022 – uitvoeringsontwerp maken van de openbare ruimte, aanbesteding doen, collectieve inkoop woningverduurzaming, realisatie hofjes, overkluisde straatjes, voedpaden, speelvoorzieningen en entrees;

2023 – realisatie Mosterdring en parkeerhoven. Hier wordt er gekeken naar de herinrichting van de hoofdstraat en naar de parkeeroplossingen.

Steeds een beetje mooier
De Vereniging van de Wijk heeft op 10 april in samenwerking met gemeente en bewoners een haag langs het voetbalveldje aan de dijk ingeplant. Zo wordt de Mosterdhof steeds een beetje mooier!

Citaat Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
Wouter Veldhuis stelt over de ontwikkelingen in de Mosterdhof: “Er ligt nu een mooie en breed gedragen ontwikkelstrategie die verschillende grote opgaven bij elkaar brengt om zo de leef kwaliteit van de Mosterdhof voor de komende decennia zeker te stellen. Nu is het tijd dat alle partijen in de wijkcoalitie samen doorpakken. De Mosterdhof was in de jaren zeventig een experimentele woonwijk. Nu alle betrokkenen de krachten bundelen in de wijkcoalitie, kan de Mosterdhof ook nu weer een voorbeeldwijk worden.”