Westervoortse wethouder Theo Kampschreur treedt af

Westervoortse wethouder Theo Kampschreur treedt af

7 juli 2020 Uit Door Admin

Westervoort – Omdat na een groot verlies in 2019 de financiële tekorten van de gemeente dit jaar zonder ingrijpende maatregelen opnieuw zullen oplopen tot circa € 3 miljoen, heeft wethouder Theo Kampschreur besloten daarvoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. De enorme kosten voor Jeugdhulp en de na invoering van het zogeheten abonnementstarief explosief gestegen kosten voor WMO voorzieningen zoals de huishoudelijke hulp, noodzaken de gemeente Westervoort tot ongekende bezuinigingen. Kampschreur (CDA) is van mening dat hij als wethouder voor zowel Zorg als Financiën daarvoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen.

Zoeken naar grip
Hoewel ook andere gemeenten in de regio zich geconfronteerd zien met miljoenentekorten op hun budgetten voor Jeugdhulp en WMO-voorzieningen, is de wethouder van mening dat hij de beheersing van deze kosten op dit moment onvoldoende in de hand heeft. Daar komt bij dat Kampschreur zoekend naar grip, verklaringen en passende maatregelen voor de alsmaar stijgende zorgkosten voor zijn gevoel te weinig voortgang kan maken met de hoogst noodzakelijke veranderprocessen. 

Goed overleg
De wethouder heeft zijn besluit in goed overleg met zijn eigen CDA-fractie en het college van burgemeester en wethouders genomen. ‘In de optelsom van de door mij gevoelde bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de slechte financiële resultaten en de trage voortgang in de noodzakelijke transformatie van de Jeugdhulp en WMO, heb ik voor mezelf enige weken geleden de beslissing genomen. Ik ben blij dat ik in deze moeilijke tijden met voor Westervoort zeer ingrijpende bezuinigingen gisteravond toch een meerjarig sluitende begroting aan de gemeenteraad heb kunnen voorleggen, hoewel de magere stand van de financiële reserves van de gemeente nog steeds reden tot zorg geven. Ook heb ik de raad op de valreep alsnog een aanzet voor de langverwachte transformatie-agenda met concrete veranderopgaven voor het sociaal domein kunnen toesturen. Ik verwacht dat dit voor mijn opvolger een basis biedt om de komende jaren op voort te bouwen.’

Geen wachtgeld
Omdat hij zelf het besluit heeft genomen op te stappen, zal de per 1 september aftredende wethouder géén gebruik maken van de hem toekomende wachtgeldvergoeding. Theo Kampschreur (1961) was wethouder in Westervoort vanaf april 2014. Hij heeft zijn besluit gisteravond tijdens de vergadering van de Westervoortse gemeenteraad bekend gemaakt.