Westervoortse kerk wordt multifunctioneel centrum met appartementen

Westervoortse kerk wordt multifunctioneel centrum met appartementen

26 januari 2022 Uit Door Admin

Behoudens de nog te ontvangen goedkeuring van Aartsbisdom Utrecht is de Westervoortse Werenfriduskerk met de aangrenzende gebouwen verkocht. Het parochiebestuur en de nieuwe eigenaar zijn overeengekomen dat het complex wordt verbouwd tot een multifunctioneel centrum voor de Westervoortse gemeenschap.

Na verbouwing zal de begane grond van het kerkgebouw volledig beschikbaar blijven voor bijeenkomsten en activiteiten van de Westervoortse gemeenschap. In de kerk wil de nieuwe eigenaar over drie verdiepingen 12
appartementen realiseren plus 3 appartementen in de naastgelegen pastorie. De bestaande dokterspraktijk blijft in het plan ongewijzigd.

Zaal voor 150 bezoekers
Met deze opzet wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de Westervoortse gemeenschap. Deze is in de gesprekken met alle geïnteresseerde kopers steeds vertegenwoordigd door een werkgroep van de plaatselijke locatieraad. Samen met de huurders van de verschillende ruimtes in het kerkgebouw hebben zij de nieuwe stichting
Gemeenschapscentrum de Herberg opgericht. Deze huurt straks het bestaande Inloophuis van de nieuwe eigenaar, een permanent voor belangstellenden toegankelijk stiltecentrum, een aan het verkleinde priesterkoor grenzende zaal met zitplaatsen voor maximaal 150 bezoekers, een kleinere bijeenkomstruimte voor activiteiten en
vergaderingen, twee kantoorruimtes en een uitvaarcentrum voor een lokale begrafenisonderneming. De nieuwe eigenaar verwacht op de begane grond van de kerk ook de Trefcentrum-activiteiten van de Westervoortse Vereniging voor Ouderen te gaan huisvesten.

Appartementen voor Westervoortse jongeren
In de plannen van de nieuwe eigenaar zal de huidige vloer van de kerk worden vervangen door een nieuwe met vloerverwarming. Het vloeroppervlak zal daarbij ietwat worden verlaagd, zodat er binnen het bestaande gebouw 3 nieuwe verdiepingsvloeren kunnen worden gerealiseerd met ieder 4 appartementen van circa 60 vierkante meter
oppervlak. De eerste twee verdiepingsvloeren zijn zodanig in de ruimte geplaatst, dat in de nieuwe zaal de hoogtebeleving van de bestaande kerkruimte zoveel mogelijk blijft bestaan. Vanwege het tekort in Westervoort aan woonruimte voor jongeren, ziet de nieuwe eigenaar hen als de primaire doelgroep voor de 15 huurappartementen in kerk en pastorie. Het kerkgebouw zal dan ook zonder lift worden uitgevoerd.

Lotus Huis van Afscheid
Lotus Huis van Afscheid is een uitvaartcentrum waar families en uitvaartondernemers gebruik kunnen maken van de 24-uurs opbaarkamer of centrale koeling. De familie krijgt de sleutel van de opbaarkamer, zodat familieleden in de gelegenheid zijn om elk moment van de dag bij hun dierbare aanwezig te zijn. Lotus Huis van afscheid wordt een whitelabel uitvaartcentrum. Dat betekent dat iedere familie en elke uitvaartondernemer gebruik kan maken van de faciliteiten van het uitvaartcentrum. Ongeacht waar en of de familie verzekerd is. Daarnaast is Lotus Huis van Afscheid in de gelegenheid om een familie met liefdevolle begeleiding bij te staan bij het regelen en uitvoeren van de hele uitvaart. Aan de buitenkant zal het uitvaartcentrum het authentieke karakter van de kerk behouden. De binnenzijde zal een moderne en warme uitstraling krijgen. In de naastgelegen bijeenkomstruimte is het mogelijk om een
afscheidsdienst te houden. Zo kunnen opbaring en uitvaart op één locatie plaatsvinden.

Slotviering
Met het oog op de komende verkoop en overdracht zal de Werenfriduskerk op zondag 30 januari a.s. om 13.00 uur in een speciale viering aan de eredienst onttrokken worden. De huidige coronamaatregelen bepalen dat deze slotviering door slechts 50 mensen kan worden bijgewoond. Belangstellenden kunnen zich aanmelden van 24 tot en met 27
januari tussen 9.30 en 12.30 uur via het Centraal Secretariaat van de parochie in Zevenaar (telefoon: 0316 – 52 34 68). De volgorde van aanmelding bepaalt de toegang. De nieuwe eigenaar van de kerk is een vennootschap van de Westervoortse ondernemers Jos van Heteren en Theo Kampschreur. Hun plannen zijn ter eerste beoordeling aan de
gemeente voorgelegd.