Westervoort zoekt politiek talent….. Wat is eigenlijk politiek talent?

Westervoort zoekt politiek talent….. Wat is eigenlijk politiek talent?

16 februari 2024 Uit Door Admin

Er is al veel gezegd over waarom het zo moeilijk is om nieuwe mensen voor politieke functies te vinden. Dat is weliswaar  zorgelijk, maar ik  maak me meer zorgen over die mensen die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid zich wel beschikbaar stellen.

We hebben hier een volksvertegenwoording. In de grondwet is ook geen melding van partijen, slechts van gekozen kamerleden. Die zitten er op persoonlijke titel, altijd een dingetje als ze zich afscheiden van een politieke partij en hun zetel ‘meenemen’. ‘Zetelroof’ wordt er dan verontwaardigd geroepen.

Laten we wel wezen, je komt nooit ergens als er niet iemand van een partij bereid is om jou op een lijstje te zetten, waarna je dan mag hopen dat er voldoende mensen op die partij stemmen om jou ook een zetel te geven. En dan is ook meteen je onafhankelijkheid naar de mieren. Niemand is altijd tevreden met hetgeen zijn of haar partij voorstaat. Maar zit je eenmaal, dan ben je wel verplicht om af en toe tegen je gevoel te stemmen, want fractiediscipline.

Stem je tegendraads, dan ben je een ‘dissident’. Dat is een term die ik associeer met mensen die in sommige landen worden opgesloten omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Soms scheiden die dissidenten zich af. Ze worden dan een eenmansfractie of splinterpartij en niet zelden verdwijnen ze door de achterdeur. Weg aanstormend talent vaak.

Ik heb de afgelopen weken de ‘formatie’ op de voet gevolgd. Voor zover het te volgen was dan. Wat mij weer duidelijk is geworden is dat politiek zelden bedreven wordt vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Niet te verklaren moves worden door spindoctors uitgelegd als tactisch of strategisch. En die moves zijn er onverkort op gericht om eigen posities te versterken of om lobby-groepen tevreden te houden. 

De kiezers trekken zich er weinig van aan. Want politici zijn zeer goed in staat om uit te leggen dat wat ze doen in lijn is met de de wens van de kiezers. Ook als het halve verkiezingsprogramma in de prullenbak wordt gegooid.

Ik hoop oprecht dat de 26 geïnteresseerden die zich hebben gemeld op de voorlichtingsavonden oprecht maatschappelijk betrokken zijn. Maar ik vrees dat een teleurstelling op de loer ligt als ze daadwerkelijk in de politiek betrokken raken.

Maar wie weet ben ik wel een onverbeterlijke cynicus. Landelijk gezien wordt het vertrouwen er in de politiek alleen maar slechter op. Hoe zou het toch komen….?

Toch een fijn weekend allemaal.