Westervoort zelfstandig of niet…? Wat vindt u eigenlijk?

Westervoort zelfstandig of niet…? Wat vindt u eigenlijk?

10 maart 2023 Uit Door Admin

De provincie Gelderland legt zich neer, zo lees ik het Westervoorts Nieuwsblad, bij een vervolgonderzoek naar de zelfstandigheid van Westervoort als gemeente. Zo’n vervolgonderzoek stond al op stapel. Maar waar het blijkbaar eerder ging over het opgaan van Westervoort in een nieuwe gemeente, gaat het nu over de mogelijkheden voor Westervoort om zelfstandig te blijven. Bij die nieuwe insteek legt de provincie zich nu neer. Hoewel ze wel een aantal onderzoeksvragen hebben aangegeven die de gemeente zal moeten beantwoorden.

Nu is de zelfstandigheid van de gemeente Westervoort niet voor het eerst aan de orde. Vanaf het moment dat ik met Westervoort te maken kreeg, in 1976 (de tijd van Westervoort en Duiven als groeikernen) speelde dat al. De naam Duivenvoort, uitgesproken met knarsende tanden, zong al rond. Samen met Duiven…. echt niet…. Dat was de tijd dat ouders van meisjes zich, als het meisje verkering kreeg, de volgende zaken in belangrijkste volgorde afvroegen. 1. De jongen komt toch niet uit Duiven? (Ja, het ging voornamelijk over jongens, een andere relatievorm was al heel zeldzaam.) 2. Hij is toch wel katholiek? 3. Wat doet zijn vader? (Wat moeder deed was ook nog niet zo belangrijk.)

Maar Arnhem als alternatief…. tja, dan kreeg je te maken met verschrikkelijke kosten. Dat hoor je nu nog. Ik heb er eens naar gekeken.

De kosten voor een ID-kaart of rijbewijs ontlopen elkaar in Westervoort en Arnhem niks meer. Als alleenstaande ben je in Arnhem beduidend voordeliger uit als het gaat om afvalstoffenheffing ( € 222,24 tegenover € 254,12) en dan mag je ook nog 6 x per jaar gratis grof afval wegbrengen. In Westervoort moet je, bij hetzelfde bedrijf steeds betalen. 

Maar laten we eens naar niet-materiële overwegingen kijken. Als ik nu iets van de WMO wil, kom ik regelmatig uit in Duiven door de ambtelijke samenwerking. Daar word ik overigens netjes geholpen. Het nieuwe sportcomplex komt (zoals het er naar uitziet) op gezamenlijke grond van Westervoort en Duiven. Westervoort en Duiven groeien qua huisvesting tegen elkaar aan.

Misschien heb ik het wel gemist, maar is er ooit een enquete onder de bewoners gehouden? Ik weet het niet.

Wat ik wel weet: Ons huis staat in een straat. Ik heb geweldige buren. Het winkelcentrum (hoe uitgekleed ook) is op loopafstand. Dat gaat niet veranderen als er achter mijn postcode geen Westervoort meer staat, maar bijvoorbeeld Duivenvoort, Arnhem of Liemers Hofje.

Mij maakt het dus niet uit. Maar wat vindt u eigenlijk?

Fijn weekend!