Westervoort ontvangt 2 miljoen van Rijk en Provincie voor woningbouw

Westervoort ontvangt 2 miljoen van Rijk en Provincie voor woningbouw

26 april 2024 Uit Door Admin

De gemeente Westervoort ontvangt een bijdrage van in totaal ca. 2 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Gelderland voor het project Westervoort Noord. De realisatie van ca. 600 woningen komt hiermee een flinke stap dichterbij. Minister Hugo de Jonge geeft deze subsidie zodat de gemeente versneld woningbouwplannen kan ontwikkelen en uitvoeren. Ook Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil van de Provincie Gelderland vindt versnellen van de woningbouw belangrijk en vult de Wbi subsidie daarom aan. Dit alles om meer woningen te bouwen en die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen betaalbaar te houden. 

Wethouder Pennekamp: “Dit is een mooi resultaat voor Westervoort. We hebben een uitdaging in het bouwen van passende betaalbare woningen voor starters gezinnen en senioren. Met deze bijdrage komt Westervoort-Noord een stap dichterbij.”

Subsidieaanvraag
De gemeente Westervoort heeft begin dit jaar een subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls 6de tranche (Wbi) gedaan voor Westervoort Noord. Aanvullend op de Wbi subsidie van het Rijk geeft de Provincie Gelderland een maximale subsidie van € 1.000,- per woning. De Wbi bestaat sinds 2020. Tot nu toe zijn er vijf tranches geweest, die samen bijdragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen door het hele land. 

Behandeling Westervoort Noord in gemeenteraad
In mei 2024 wordt de gebiedsvisie Westervoort Noord behandeld in de gemeenteraad. Na vaststelling van de gebiedsvisie wordt deze uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Naar verwachting kan dit plan eind 2024 worden vastgesteld. Een voorwaarde voor het verkrijgen van Wbi subsidie is dat met de bouw van de eerste woningen wordt gestart binnen 3 jaar na de beschikkingsdatum. Start bouw van de eerste fase moet dus uiterlijk begin april 2027 zijn.

De plannen worden na de zomer verder uitgewerkt. Hiervoor worden ook informatieavonden voor omwonenden en belangstellenden georganiseerd.

foto: Sanmia Drone