Westervoort legt DNA-bank honden en katten aan

Westervoort legt DNA-bank honden en katten aan

25 maart 2015 Uit Door Admin

ScreenShot051Westervoort – De Westervoortse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 23 maart jl. met ruime meerderheid besloten een databank aan te leggen met de DNA-profielen van alle honden en katten in Westervoort.

Westervoort is de eerste Gelderse gemeente die een DNA-databank voor huisdieren aanlegt.

De gemeente Westervoort wil hiermee twee doelen bereiken:

  1. Zoekgeraakte huisdieren kunnen in de nabije toekomst sneller worden terugbezorgd bij de eigenaar. Gebleken is, dat het chippen van de huisdieren niet altijd volstaat; vaak blijken er essentiële gegevens, zoals het adres, in de chip te ontbreken.
  2. De gemeente wil doeltreffender kunnen handhaven bij overlast. Een meerderheid van de Westervoortse bevolking noemt honden- en kattenpoep als grootste bron van ergernis. Met het DNA-profiel kan een match worden gemaakt met de veroorzaker van de overlast.

Monster
Het DNA-profiel wordt vastgelegd met een monster van de ontlasting van het huisdier. Westervoortse hondenbezitters krijgen hiervoor binnenkort een formulier met een plastic potje, een spatel en een speciale envelop toegestuurd. Het potje moet worden gevuld met een kleine hoeveelheid ontlasting van het huisdier en worden afgesloten met een schroefdeksel. Het monster kan samen met het ingevulde formulier in de enveloppe bij de dependance van de gemeente worden afgegeven.

Dependance Winkelcentrum de Wyborgh
Vanaf aanstaande woensdag wordt een tijdelijke dependance van de gemeente ingericht in het pand van het voormalige reisbureau in Winkelcentrum de Wyborgh. Gedurende de hele maand doet deze ruimte dienst als inzamel- en informatiepunt. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken.

Eigenaren van katten
Omdat katten (nog) niet geregistreerd staan, kunnen kattenbezitters bij het inzamel- en informatiepunt voor elk dier afzonderlijk een formulier met toebehoren afhalen. Zowel honden- als katteneigenaren kunnen het monster bij het inzamelpunt inleveren. 

Het informatiepunt is alle werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur geopend. Buiten deze uren kunnen enveloppen met monsters en formulieren worden gedeponeerd in de brievenbus.

Provinciale subsidie
Deelname is verplicht voor alle honden- en kattenbezitters in Westervoort. Het vastleggen van het DNA-profiel en het aanleggen van de databank wordt deels bekostigd uit de inkomsten van de hondenbelasting en voor belangrijk deel uit een subsidie van de Provincie Gelderland ten behoeve van de verbetering van de leefomgeving.

——–  Even voor de goede orde, dit betrof een 1 april grap 🙂 ——–