Westervoort gaat 350 bomen kappen in park Steenderens

Westervoort gaat 350 bomen kappen in park Steenderens

29 april 2015 Uit Door Admin

ScreenShot199Westervoort – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag is besloten dat er 350 bomen gekapt worden in park Steenderens.

De kap van de bomen is onderdeel van de renovatie van park Steenderens. Het park voldoet volgens de gemeente niet meer aan de eisen van deze tijd. De groenvoorziening is niet meer te onderhouden en functies in het park ontbreken. Daarom is een herinrichtingsplan gemaakt voor park Steenderens.

Het 25 jaar oude park zal worden gerenoveerd, in het nieuwe voorlopige ontwerp wordt de ecologische functie verbeterd, de veiligheid in het park zal ook verbeteren en er komen nieuwe speelvoorzieningen. De asfalt wandelpaden worden vervangen door een half verhard pad, en er komt een hondenspeelweide. De verlichting in het park zal flink verbeteren en er wordt een bloemenweide aangelegd.

Een deel van de bomen moet gekapt worden. Het gaat vooral om wilgen en populieren en het dunnen van bosplantsoen. Deze bomen zijn in het verleden geplant met als doel om het park snel van grote bomen te voorzien. Deze bomen zijn nooit gedund, waardoor de huidige bomen veel te dicht op elkaar staan. Dat voldoet niet aan de gestelde visie uit het bomenbeleidsplan, waarbij gekozen wordt voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dit betekent wel dat er een gedeelte van de bomen gekapt moet worden.

De wensen van inwoners zijn zoveel mogelijk in het voorlopige ontwerp verwerkt. Op 21 juni 2014 is een bijeenkomst gehouden “PARKeer je idee”. Bewoners hebben op houten borden hun ideeën en wensen aangegeven. Daarnaast hebben zich vijftien mensen aangemeld voor de klankbordgroep. Ook zijn er bijeenkomsten gehouden samen met de klankbordgroep waar veel wensen en ideeën zijn uitgewerkt, zoals locatie van de speeltuin, hoogte van de grondheuvel, verbeteren van het doolhof en locatie hondenspeelweide.

In Mei komt er een inloopavond over het voorlopige ontwerp en in juni volgt dan het definitieve ontwerp.

In het najaar van 2015 wordt begonnen met de werkzaamheden en de opening van het vernieuwde park Steenderens is in Maart 2016. De kosten voor deze renovatie zijn 250.000 euro.

er zijn geen afbeeldingen gevonden