Verzet groeit tegen plan flexwoningen op Achterse Weide in Westervoort

Verzet groeit tegen plan flexwoningen op Achterse Weide in Westervoort

21 september 2023 Uit Door Admin

Tijdens de commissievergadering op 12 september kwam duidelijk naar voren dat het plan van de Westervoortse coalitie om twintig tot dertig flexwoningen voor jongeren en spoedzoekers te realiseren op de Achterse Weide, het terrein van korfbalvereniging Wesstar, stuit op steeds meer weerstand. Buurtbewoners zijn fel gekant tegen de voorgestelde locatie voor deze tijdelijke woningen.

De heer Smit, sprak namens de omwonenden en bracht hun zorgen naar voren met betrekking tot de gevolgde procedure. Ze ervaren een gebrek aan participatie en zijn kritisch over de keuze voor de Achterse Weide als enige geschikte locatie, terwijl andere opties onvoldoende zijn onderzocht. Maar het meest ontevreden zijn de bewoners over de gang van zaken. De korfbalvereniging Wesstar staat open voor een gesprek.

Verschillende politieke partijen, waaronder GroenLinks, D66 en PvdA, uiten ernstige bezwaren tegen het voorgestelde flexwoningenproject. Ze benadrukken de noodzaak van grondig onderzoek naar de relevantie en behoefte, betrokkenheid van omwonenden en het streven naar duurzame oplossingen voor de huisvestingsuitdagingen.

De definitieve beslissing over dit project wordt genomen op 25 september, waarbij zorgvuldige afweging van alle argumenten en bezorgdheden centraal staat.