Verlaging Mantelzorgcompliment naar € 10,-

Verlaging Mantelzorgcompliment naar € 10,-

7 juli 2021 Uit Door Admin

Herstelplan Westervoort
Eind maart heeft de raad van de gemeente Westervoort een financieel herstelplan gepresenteerd aan de Provincie Gelderland. In dit Herstelplan zijn alle onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt onder de loep genomen: er zijn forse bezuinigingen in opgenomen. Onlangs heeft de Provincie Gelderland besloten akkoord te gaan met de bezuinigingsvoorstellen in het Herstelplan.

Verlaging Mantelzorgcompliment naar € 10,-
Eén van de voorstellen die in het Herstelplan opgenomen staan is een flinke verlaging van het Mantelzorgcompliment van € 100,- per aanvrager naar € 10,-. Een heel laag bedrag dat aangeeft hoe nijpend de situatie voor de gemeente Westervoort is. Ondanks het feit dat het budget voor het Mantelzorgcompliment drastisch verlaagd is vindt de raad van Westervoort het wel belangrijk om Mantelzorgers te waarderen voor hun inzet. Het bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een VVV-bon.

Servicepunt Mantelzorg
Het financieren van het Mantelzorgcompliment is niet het enige dat de gemeente doet om de mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. Jaarlijks subsidiëren wij het Servicepunt Mantelzorg (onderdeel van Mikado): dé vraagbaak als het gaat om kennis en informatie voor mantelzorgers. Bij het Servicepunt kunnen mantelzorgers terecht voor bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact, respijtzorg in de vorm van bezoek- en opvangservice (BOS) en mantelzorgmaatjes.

Naast deze ondersteuning aan mantelzorgers worden er jaarlijks ook veel leuke activiteiten uitgevoerd waar alle mantelzorgers aan mee kunnen doen zoals de Dag van de Mantelzorg, voor- en najaarsactiviteit, de bioscoopbonactie voor jonge mantelzorgers, de bedankbonactie.

Doordat de gemeente het Servicepunt Mantelzorg subsidieert willen we uitdragen dat de gemeente het werk van mantelzorgers een warm hart toe draagt, helaas kunnen we dat op dit moment minder in geld uitdrukken, maar wel in activiteiten.    

Aanvragen Mantelzorgcompliment 2021
Heeft u in 2020 het Mantelzorgcompliment ontvangen en heeft u hier nog steeds recht op? Dan hoeft u niets te doen. Vanaf dit jaar ontvangt u geen geldbedrag maar een VVV-bon. Deze wordt na 1 december aan u toegestuurd.

Heeft u nog niet eerder het Mantelzorgcompliment aangevraagd? Vanaf 1 september tot 1 december 2021 kunt u een aanvraag doen. Dit kan alleen digitaal. Op www.westervoort.nl/mantelzorg leest u wat u daarvoor moet doen.