Verboden voor auto’s om de Noordelijke Parallelweg in te rijden, behalve bestemmingsverkeer.

Verboden voor auto’s om de Noordelijke Parallelweg in te rijden, behalve bestemmingsverkeer.

24 oktober 2019 Uit Door Admin

Westervoort – Deze week is het inrijverbod voor auto’s ingegaan op de Noordelijke Parallelweg. Dit geldt niet voor bestemmingsverkeer. In de vorige situatie bleek de route over de Noordelijke Parallelweg ook door doorgaand (sluip)verkeer gebruikt te worden.

De weg is relatief smal en is niet geschikt voor grotere hoeveelheden verkeer. Daarom is de geslotenverklaring uitgezonderd bestemmingsverkeer ingesteld. Met deze maatregel wordt zowel de verkeersveiligheid als leefbaarheid verbeterd, zonder de bereikbaarheid van de wijk Naederhuizen te verminderen.

30km/u
De 30km zone is ook uitgebreid, vanaf nu begint deze zone al bij de Liemersallee. Waarmee de snelheid op de gehele Noordelijke Parallelweg en aanliggende woonwijk terug wordt gebracht naar 30 km/uur