Van dansles naar non…….

Toen ik in Arnhem op de kleuterschool op de Van Slichtenhorststraat zat zwaaide Zuster Bernadette de scepter. Volgens mijn moeder was ik stapelgek op haar. Ik weet nog dat ze handschoenen zonder vingertoppen droeg.

Er zal een reden voor zijn geweest, maar blijkbaar vond ik het zielig. Ik zeurde mijn moeder zolang aan de kop dat we samen op Moederdag naar Insula Dei, daar woonde ze, gingen om een paar volledige handschoenen te gaan brengen.

Achteraf moet het een een heel jonge zuster zijn geweest, want een paar jaar geleden kwam ik er bij toeval achter dat ze nog steeds in het klooster daar woonde. Ook na mijn kleuterschooltijd bleef ik haar nog regelmatig bezoeken.

Op de HAVO kregen we aardrijkskundeles van mejuffrouw (zo heette dat toen nog) Van de Berg. Ook zij was een non, van de congregatie van de Zusters der Liefde. Wat zij gemeen had met mijn zuster Bernadette, was dat het beiden lieve mensen waren. Dit in tegenstelling was je wel hoorde van nonnen op scholen vroeger. Die werden zelfs wel (ka)nonnen genoemd. Die ervaring deel ik dus niet.

En nu lees ik over zuster Herma Bus, 96 en een zeer blijmoedig mens. Overtuigd van een vroege roeping. Evengoed ging ze naar dansles om haar vader een plezier te doen, maar volgde toch haar eigen weg.

Als je 96 bent heb je een lang leven achter de rug. En de afgelopen 96 jaar waren niet altijd even fijn, op zijn zachtst gezegd. En dat zijn de huidige jaren helaas ook niet. In zo’n tijdsgewricht zo’n positieve levenshouding vol te houden, getuigt van een volledige overtuiging van het doel in je leven.

En dan een ballonvaart cadeau krijgen. Ik stel me zo voor dat ze op een aanzienlijke hoogte en in de rust en stilte van zo’n reisje een blik heeft gekregen op haar uiteindelijke bestemming. Op weg naar haar schepper en degene waaruit ze alle jaren een rotsvast vertrouwen heeft geput.

Moge ze nog lang leven. Een hereniging met haar schepper mag nog best een paar jaar op zich laten wachten. Deze mensen zijn zeldzaam. Laten we ze koesteren.

Een fijn weekend gewenst!