Uitreikingen Koninklijke onderscheiding gemeente Westervoort

Uitreikingen Koninklijke onderscheiding gemeente Westervoort

26 april 2021 Uit Door Admin

Vandaag hebben vijf inwoners van Westervoort in het gemeentehuis van Westervoort een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Allemaal zijn ze verrast met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreikingen hebben in een aangepaste vorm plaatsgevonden. De Algemene Gelegenheid, de zogenaamde Lintjesregen, vindt gebruikelijk plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander.

De vijf betrokkenen zijn:

Mevrouw Tineke Beumer-Schippers
Mevrouw Beumer heeft zich vanaf 1976 tot 2020 ingezet voor de leefbaarheid in Westervoort. Ze was vanaf dat jaar betrokken bij het wel en wee in haar wijk. Ze was een betrokken bestuurslid/penningmeester van de wijkraad Mosterdhof Struikendoorn, De Weem en Oude Kern en in de periode erna als lid van de Wijktafel Fris en Fruitig, waarbij ze zich inzette voor de inrichting van de openbare ruimte, parkeerplekken en afvalinzameling.
Gedurende twintig jaar heeft zij mantelzorg verleend.
Actief was mevrouw Beumer voor het Longfonds Westervoort, Kinderpostzegelcomité en Welkomstcomité Westervoort. Tijdens de schooltijd van haar kinderen was zij klassenouder, handvaardigheidsouder en lid van de ouderraad.

Mevrouw Jannie Arends-Vegers
Mevrouw Arends is in totaal tien jaar vrijwilliger geweest bij de voetbalvereniging AVW’66 te Westervoort. Bij AVW’66 was zij teamleider van verschillende jeugdelftallen. Ook verrichtte zij regelmatig kantinewerkzaamheden.
Na jaren vrijwilliger te zijn geweest van de EHBO-vereniging Westervoort is zij in 1997 bestuurslid geworden. Als lid van de EHBO-vereniging ondersteunt mevrouw Arends de evenementen in Westervoort en is zij verantwoordelijk voor het benodigde materiaal.
Sinds zes jaar is afgevaardigde van de EHBO-vereniging bij de Stichting 6minutenzone en is inzetbaar voor reanimaties.

Mevrouw Ans Karsten-Spruit
Vanaf 1978 is mevrouw Karsten vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Westervoort. Als vrijwilliger zet zij zich in bij de evenementen in Westervoort. Daarnaast was ze ook lid van de kascontrolecommissie en ondersteunde andere activiteiten van EHBO-vereniging. Sinds 2010 is zij oproepbaar voor reanimaties via de Stichting 6minutenzone Westervoort.
Voor de RK Parochie St. Willibrordus, locatie Westervoort, verzorgde zij het beheer en de administratie van de aangrenzende begraafplaats. Zij begeleidde als lector de nabestaanden bij het rouw- en afscheidsproces.
Vanaf 2010 is mevrouw Karsten vrijwilliger bij de Historische Kring Westervoort. Negen jaar was zij penningmeester en nu is zij nog betrokken bij incidentele evenementen van de Historische Kring Westervoort.

De heer Ton Jansen
De heer Jansen is sinds 1983 actief voor de RK Parochie St. Willibrordus in Westervoort.
Hij is de medeoprichter van het Jongerenpastoraat en is zeventien jaar lang bestuurslid geweest, waaronder voorzitter en eerste penningmeester.
De heer Jansen is vanaf 2003 acoliet en verricht vele hand- en spandiensten, zoals collectant en actief tijdens de Kerkbalans.

De heer Henk Evers
Vanaf 1981 is de heer Evers vrijwilliger bij de RK Parochie St. Willibrordus in Westervoort. Hij gaf les aan het koor, verzorgt de muzikale ondersteuning en sinds 2007 dirigent van het koor bij uitvaartvieringen en begeleidt hij het ‘gelegenheidskoor’. Ook is hij elf jaar lid van de klussengroep waarbij hij zich inzet voor verschillende verbouwingen/uitbreidingen van de kerk.
Vanaf 2000 is de heer Evers vrijwilliger bij de Stichting Hulpdienst Graag Gedaan in Westervoort. Hij verricht bij hulpvragers klusjes in huis en tuin, en verzorgt hij het vervoer naar ziekenhuis of huisarts.
Bij de Historische Kring Westervoort is de heer Evers betrokken als vrijwilliger bij de onderhoudswerkzaamheden van Huize Vredenburg.

Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd!