Uitreikingen Koninklijke onderscheiding gemeente Westervoort

Uitreikingen Koninklijke onderscheiding gemeente Westervoort

3 juli 2020 Uit Door Admin

Aan vier inwoners van de gemeente Westervoort is eerder dit jaar een Koninklijke onderscheiding toegekend. Vanwege de Coronacrisis werd de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen (de lintjesregen) dit jaar uitgesteld. Maar vandaag mocht burgemeester van Hout, namens de Koning, de gedecoreerden daadwerkelijk de versierselen behorend bij de onderscheiding overhandigen.

Mevrouw Wilhelmien Smits en de heren Klaas Westerbeek, Koos van Hummel en Jos Lemmen van harte gefeliciteerd! Zij zetten zich al jaren, op tal van terreinen, in voor onze gemeenschap! En geven daarmee onze samenleving meer kleur, warmte en betekenis!

De gebruikelijke uitreiking op 24 april kon door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken, niet plaatsvinden. Burgemeester Van Hout heeft betrokkenen op die dag geïnformeerd over hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De vier inwoners van Westervoort zijn:

De heer K. Westerbeek

1980–1984     : Diaken bij de Protestantse Gemeente Westervoort.

1990–2002/

2004–2015     : Vrijwilliger bij het CDA, afdeling Westervoort.

2002–2010     : Raadslid van de gemeente Westervoort.

2004–heden   : Vrijwilliger bij de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

2014-heden   : Medeoprichter en voorzitter van de Stichting Inloophuis De Herberg te Westervoort.

2015–heden   : Voorzitter van (sinds 2017) en vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van  de Werenfriedkerk te Westervoort.

Mevrouw W. Smits-Spaan

1975–heden   : Vrijwilliger bij de R.K. Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus te Westervoort.

2002–heden   : Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Westervoort.

De heer J.T. van Hummel

1977–2009     : Secretaris (1972-1975) van en vrijwilliger bij de Harmonie St. Gregorius.

2004-2008/

2011-2018     : Vrijwilliger bij het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

2005–heden   : Vrijwilliger bij de RK Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus Westervoort.

2009–heden   : Vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Westervoort.

De heer J.M.H. Lemmen

1983–heden   : Met het koor van de RK Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus te Westervoort, ondersteunen van weekendvieringen, huwelijken en begrafenissen.

1985–1992     : Ouderhulp bij de Basisschool de Flierefluiter te Westervoort.

1988 heden    : EHBO’er bij de EHBO-vereniging te Westervoort.

1990–1997     : Lid van het Jongerenpastoraat Westervoort.

1999–heden   : Medeorganisator van de jaarlijkse Liemerse Bedevaart naar het Duitse Mariabedevaartsoord Kevelaer.

2003–2017     : Lid van de Werkgroep Thomasvieringen De Liemers.