Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen

10 maart 2021 Uit Door Admin

Volgende week mag iedereen naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:
*Bezit van de Nederlandse nationaliteit.
*Niet van het kiesrecht uitgesloten.
*Op maandag 1 februari 2021 inwoner van de gemeente Westervoort.
*Op woensdag 17 maart 2021 achttien jaar of ouder.

Stembureaus
U mag in ieder stembureau binnen de gemeente Westervoort stemmen. Op uw stempas staat een adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. U mag in elk stembureau in de gemeente Westervoort stemmen. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Alle stembureaus zijn woensdag 17 maart geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. In een beperkt aantal stembureaus kunnen kiezers al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart stemmen. Die dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur.

Overzicht van de stembureaus
Stembureau, Adres, Datum
1. Gemeentehuis (hal), Dorpsplein 1 – 15, 16 en 17 maart
2. Scouting St. Joris, Paepestraat 27 – 17 maart
3. Wieleman, Dorpstraat 11 – 17 maart
4. Wijkcentrum De Bult, Koeweide 116 – 17 maart
5. Huize Vredenburg, Klapstraat 112 – 17 maart
6. Nieuwhof – ontmoetingsruimte, Rivierweg 1 – 17 maart
7. Nieuwhof – Reduyt 1 – 15, 16 en 17 maart
8. Ondernemerscentrum, Uitterweert 2 – 17 maart
9. Gemeentehuis (kantine), Dorpsplein 1 – 17 maart

Stemmen in een andere gemeente
Als u in wilt stemmen in een stembureau in een andere gemeente? neem dan uw stempas mee naar de Servicebalie in het gemeentehuis. Daar wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas. met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland.

Het aanvragen van een kiezerspas kan tot vrijdag 12 maart 2021 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Vul het aanvraagformulier kiezerspas in. Stuur dit naar Gemeente Westervoort, postbus 40, 6930 AA Westervoort. U ontvangt daarna uw kiezerspas.

Stempas niet ontvangen of kwijt ?
Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot vrijdag 12 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.
Vindt u uw ‘oude’ stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempas uw stem uitbrengen. Via de volgende link kunt u een nieuwe stempas aanvragen: https://www.westervoort.nl/file/31308/download

Iemand anders laten stemmen
Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u dat iemand in Westervoort voor u stemt? Dan kunt u de ander voor u laten stemmen door de achterzijde van uw stempas in te vullen. 

Let op:

 • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen.
 • De gemachtigde mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen.
 • De gemachtigde moet op hetzelfde moment stemmen.
 • De gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen).

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u dat iemand buiten Westervoort voor u stemt? Met onderstaand formulier vraagt u de volmacht aan.

Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 1.13 MB)

Vult u dit formulier in? Dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij of zij voor u stemt. Stuur dit formulier op naar Postbus 40, 6930 AA Westervoort, of geef het af bij de Servicebalie in het gemeentehuis.
Let op:

 • Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.
 • De gemachtigde moet iemand in Nederland zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen.
 • De gemachtigde moet op hetzelfde moment stemmen.
 • De gemachtigde mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen.
 • Hebt u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen?

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u zelf beslissen of u gaat stemmen per brief of in een stembureau op 15, 16 of 17 maart. U ontvangt een stempluspas en een briefstembiljet. In de brief bij het briefstembiljet leest u hoe u kunt stemmen per brief. Alle documenten die u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas ontvangen.

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? Bel dan (026) 317 99 11 en vraag dan voor vrijdag 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas bij de gemeente aan.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de documenten waarmee u per brief kunt stemmen:

 • het briefstembiljet;
 • een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
 • de retourenvelop;
 • een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alle documenten ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op via telefoonnummer (026) 317 99 11.

Wat moet u doen?

Stap 1 – Maak op het briefstembiljet uw keuze.

 • Dit mag met elke kleur.
 • Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
 • Plak de envelop dicht.

Stap 2 – Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.

 • Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3 – Stop in de retourenvelop:

 • De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
 • De stempluspas.
 • Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Stap 4 – Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:

 • Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.
 • Of lever uw briefstem in bij de servicebalie van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 Westervoort. Dit kan op onderstaande dagen tussen 8.00 – 17.00 uur:
  • woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart
  • maandag 15 maart, dinsdag 16 maart
  • woensdag 17 maart kunt u uw briefstem inleveren tussen 7.30 – 21.00 uur.
 • Vergeet uw stempluspas niet.
 • Vergeet uw briefstembiljet niet.
 • Doe uw stempluspas niet in de briefstembiljetenvelop.
 • Gebruik de voorgeadresseerde retourenvelop om de briefstem op te sturen.

Als u nog vragen heeft over het stemmen via de post dan kunt u bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). Kijk ook op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje. Duidelijke uitleg vindt u ook op www.hoewerktstemmen.nl.

Kandidatenlijsten
37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021, met in totaal 1579 kandidaten. 20 partijen doen mee in alle 20 kieskringen. De kandidatenlijst van kieskring Arnhem kunt u bekijken via deze link. 

RSS-fout: WP HTTP Error: De opgegeven URL is ongeldig.