Sinusbeheer levert kunstwerk op

Sinusbeheer levert kunstwerk op

3 juni 2021 Uit Door Admin

Veel mensen die langs de bult reden afgelopen week zagen een kunstwerk op de bult ontstaan en vroegen zich af, wat stelt het voor? Dit is sinusbeheer, sinusbeheer is een ecologische maaimethode waarbij er meanderend wordt gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien, ontstaat er een maximum aan variatie.

Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Door in slingerende paden en in fases te maaien worden graslandjes gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit. Door het grasland op zo’n manier te beheren, creëer je enorm veel variatie op een klein stukje, wat voor veel vlinders, bijen, vogels zoogdieren en amfibieën heel goed is. Op deze manier worden flora- en faunagericht beheer verweven in één methode.

Door de langere bloeiperioden van de stukken gras en bloeiende planten die blijven staan is er een groter voedselaanbod en hebben de doelsoorten de kans om hun voortplantingscyclus te voltooien. In de tweede maaironde, waarschijnlijk in september of oktober, worden de stukken gras gemaaid, waarna volgend jaar weer op dezelfde manier dit sinusbeheer kan worden toegepast.