Rijkswaterstaat voert testen uit op A12 IJsselbruggen

De bijna 60 jaar oude IJsselbruggen in de A12, die ten oosten van Arnhem liggen, staan in de planning om gerenoveerd te worden in 2021. Vooruitlopend hierop inspecteert Rijkswaterstaat sinds medio 2017 de brug regelmatig en voert zo nodig onderhoudsmaatregelen uit.

Afgelopen maandag, 3 september, is tijdens een van die inspecties een tikkend geluid geconstateerd onder de rechterrijstrook van de parallelbaan, waarvan de oorzaak niet duidelijk was en dat niet eerder was gehoord. Om dit nader te kunnen onderzoeken en in de tussentijd de belasting op de brug te verlagen, heeft Rijkswaterstaat de rechterrijstrook op de parallelbaan van de A12 bij Arnhem richting Duitsland afgesloten.

Afgelopen woensdag, 5 september, is een test uitgevoerd om de precieze locatie van het geluid te lokaliseren. Als gevolg van het onderzoek is het geluid gelokaliseerd op die plekken, waar een horizontale ligger kruist met een verticale verbindingszone. De horizontale ligger betreft een zogenaamde plooiverstijver die ervoor zorgt dat de hoofdligger niet kan plooien. Deze ligger loopt in het onderste gedeelte van de brug over de hele lengte van de brug. Deze ligger is een van de hulpmiddelen, die ervoor zorgen dat de hoofdconstructie stabiel is. De verticale zone is de plaats waar twee brugsegmenten aan elkaar bevestigd zijn. Op de kruising van de horizontale ligger met de verticale verbindingszone ontstaan, bij belasting van de brug, microscopische kleine bewegingen die geluid veroorzaken.

Rijkswaterstaat gaat op de plek waar de ligger en de verticale zone elkaar kruisen op één locatie van de brug een aanpassing doen, waardoor de kruising van de twee onderdelen verbetert. Vannacht gaan we testen of daarmee het geluid weg is. Op basis van deze testen wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn.