Westervoort – De restauratie van Huis Hamerden is in volle gang, dus een mooi moment voor wat geschiedenis van dit mooie monumentale gebouw.

HuisHamerdenHuis Hamerden is een rijksmonument gelegen aan de Hamersestraat 53 in Westervoort, de doorgaande weg van Zevenaar naar Arnhem. De eerste vermelding dateert uit 1434 toen het huis werd beleend door de heerlijkheid Lathum aan Henrick van Brienen. In de 15e en 16e was het eigendom van de familie Van Wittenhorst. In 1583 kreeg Roelof van Wittenhorst toestemming van graaf Willem IV om het goed tot Havezathe te verheffen als dank voor zijn diensten aan de graaf in zijn functie van als drost van Huissen.

In de eeuwen daarna was het goed in bezit van diverse particuliere eigenaren en ook nog enige tijd in bezit van de gemeente Arnhem. In de vijftiende eeuw maakte huis Hamerden deel uit van het ‘guet ten Westenenge’. Aanvankelijk was dit een aanzienlijk gebied maar hoewel het goed vanaf de zeventiende eeuw in gebruik was als boerderij was het grondgebied toen al danig ingekrompen.

Van het oorspronkelijke huis is weinig tot niets overgebleven en het is ook niet bekend hoe het gebouw er aanvankelijk uitgezien heeft. Het gebouw is in de loop der eeuwen regelmatig verbouwd. Het zuidelijke deel van het huidige voorhuis is afkomstig uit de zestiende eeuw en daarmee het oudste gedeelte dat overgebleven is. Op de westgevel zijn muurankers te vinden uit 1684. In 1961 is het huis gerestaureerd en werd het op de lijst van rijksmonumenten geplaatst. Nadat er jarenlang niets gebeurde is er nu volop bedrijvigheid.

bron:Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg – foto’s: Bjorn Weekhout

Door Admin