Renovatie park Steenderens bijna een jaar uitgesteld

Renovatie park Steenderens bijna een jaar uitgesteld

2 december 2015 Uit Door Admin

Westervoort – De renovatie van Park Steenderens zal worden uitgesteld tot na de zomer van 2016, dit gebeurt omdat er een broedende sperwer in het park is aangetroffen.

Dinsdagavond is in de Westervoortse Commissie Ruimte & Veiligheid door Wethouder Sluiter bekend gemaakt dat de werkzaamheden in Park Steenderens uitgesteld worden tot na de zomer van 2016. Er is na de zomer een nadere inventarisatie van de flora en fauna uitgevoerd, en daarbij is een broedende sperwer aangetroffen.

Op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet is het verboden om vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse diersoorten weg te nemen of te verstoren, daarom is de benodigde ontheffing van de Flora & Fauna wet vereist. Hierdoor zullen aanpassingen nodig zijn in het plan en de gemeente verwacht dat werkzaamheden na de zomer van 2016 van start kunnen gaan.

In december verspreid gemeente Westervoort een nieuwsbrief met daarin nadere informatie.