Reactie van het Waterschap n.a.v. vragen betreffende de droge sloten in Westervoort

Reactie van het Waterschap n.a.v. vragen betreffende de droge sloten in Westervoort

24 september 2020 Uit Door Admin

In de afgelopen weken zijn de meeste sloten in Westervoort opgedroogd, daarom heb ik contact gelegd met het Waterschap Rijn en IJssel en zijn er ook via mijn Facebook veel vragen gerezen hoe het mogelijk is dat in Duiven en andere omliggende plaatsen het water wel (redelijk) op niveau is en in Westervoort de meeste sloten droog staan. Hierop is het volgende antwoord gekomen van het Waterschap:

Drooggevallen sloten door droogte
Veel (bijna alle) sloten en vijvers in Westervoort zijn deze en vorige zomers drooggevallen. Dat komt door de droogte. Het heeft in het hele gebied van Waterschap Rijn en IJssel heel weinig geregend. Ook in Duitsland heeft het weinig geregend, waardoor de rivierstanden van de Rijn en de IJssel heel laag zijn. Westervoort ligt vlakbij de IJssel. De grondwaterstanden in Westervoort zijn daardoor sterk afhankelijk van de waterstanden in de IJssel. Lage waterstanden op de IJssel zorgen voor lage grondwaterstanden en lage peilen of droogval in beken en sloten. De IJssel werkt dan drainerend voor Westervoort. Met andere woorden, bij lage waterstanden in de IJssel werken de Westervoortse sloten en vijvers als een vergiet. Al zou je er water in pompen, dan verdwijnt het direct weer. We beseffen dat dit vervelend is. We zijn aan het onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn, maar dat is in Westervoort erg ingewikkeld.

Waarom staat er in Duiven wel water in de sloot
In Duiven is het ook droog. Ook daar staan de waterpeilen lager dan normaal. Duiven ligt echter verder van de IJssel af. Daardoor hebben lage waterstanden op de IJssel veel minder invloed op de waterstanden in de sloten en beken in Duiven. Bovendien heeft Duiven van oudsher een aantal pompen die diep grondwater in sommige sloten pompen. Zulke pompen zouden we nu niet snel meer aanleggen, want het is een beetje dweilen met de kraan open. In Westervoort hebben zulke pompen geen zin, vanwege de grote invloed van de IJssel (vergiet-effect).

Onderhoud sloten
Vorig jaar is ons maaibeleid aangepast. We maaien met meer oog voor natuur. Dat kan betekenen dat we beide oevers van een sloot niet tegelijk maaien maar om en om. In het voorjaar de ene kant en in het najaar de andere kant. We zijn dit stuk dan dus niet vergeten. Dieren kunnen dan nog in de andere oever beschutting zoeken.

In Westervoort hebben we langs veel sloten maar aan één kant een onderhoudspad. We kunnen dan die slootkant vanaf de kant maaien. De overzijde maaien we dan met de maaiboot. Een maaiboot kan alleen ingezet worden als er water in de sloot staat. Er is nu een maaironde met de boot gepland voor januari. We hopen dat het dan mogelijk is. Aangezien we vaker te maken krijgen met droogte zijn we aan het kijken naar alternatieve maaimethoden voor deze plekken.

Tot slot is er nog een aantal plekken waar zo weinig ruimte is dat we daar niet meer bij kunnen met ons materieel. Bijvoorbeeld door de aanplant van bomen of gebouwen. We voeren hier handmatig onderhoud uit. Dat is erg arbeidsintensief. Bovendien kunnen we grotere struiken zo niet goed verwijderen.

Meld Afval, troep en puin
Ziet u afval, fietsen, puin of andere dingen die niet in de sloot thuis horen? Meld dit dan via het algemene nummer 0314-369369 of in een privebericht aan ons via facebook. Vermeld dan uw naam, telefoonnummer  wat er ligt en beschrijf zo goed mogelijk waar het ligt. Het Waterschap komt de troep dan opruimen.

Baggeren
Er moet in delen van Westervoort inderdaad gebaggerd worden. Er is ook al onderzoek gedaan naar de plekken waar dit nodig is en naar de samenstelling van de bagger. In de winter mogen we niet baggeren vanwege amfibieën en vissen die dan in de baggerlaag leven. Zodra wij exact weten wanneer en waar wij in Westervoort gaan baggeren, laten wij dit weten via onze eigen facebook pagina en de website. Ook zullen wij de beheerder van deze pagina inlichten. Dit zal niet voor het voorjaar van 2021 zijn.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, volg dan de pagina van het waterschap. Heb je vragen of opmerkingen? Ook die kun je daar kwijt. Bellen of mailen kan natuurlijk ook! Met vriendelijke groet,

ir Minke Huurnink  
Adviseur communicatie

T:
 +31314369334 M: +31625519478 E: M.Huurnink@wrij.nl