Soms raakt een mens in een situatie dat hij of zij (tijdelijk) geen beslissing kan nemen over een mogelijke medische behandeling of het afzien daarvan. In zo’n geval kan een wettelijke vertegenwoordiger die beslissing hierover nemen.

Er is een tekort aan wettelijk vertegenwoordigers. De Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland doet een oproep om vrijwillig wettelijke vertegenwoordiger te worden. De Stichting biedt een professionele opleiding.

Ik ben eens op de site gaan kijken. Wat wordt van je verwacht? Een paar zaken:
 
• Je ondersteunt of vertegenwoordigt je cliënt bij besprekingen over zorg en zorgplan en zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
• Je hebt contacten namens en met je cliënt met o.a. behandelaars, zorgorganisatie, bewindvoerder en soms met familieleden.
• Je neemt besluiten over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zo mogelijk samen met je cliënt.

Met name de laatste bullet kan erg ingrijpend zijn. Daarom is het heel goed dat je daar professioneel op wordt voorbereid. De site ademt die professionaliteit gelukkig ook uit. Dat zit wel goed. Na de opleiding wordt je ook door de rechtbank benoemd als wettelijk vertegenwoordiger.

Met de eerste twee zaken heb ik als mantelzorger ook te maken. Maar ik heb me eens wat meer verdiept in wat wettelijke vertegenwoordiging nu eigenlijk inhoudt. Niet elke wettelijke vertegenwoordiger hoeft door de rechtbank benoemd te worden. Het blijkt dat bloedverwanten in de eerste en tweede graad dat van rechtswege kunnen zijn. Dat zijn nou van die wettelijke regelingen die je geacht wordt te kennen, maar wees eerlijk…….

Dus, als mijn moeder in een coma raakt en dus wilsonbekwaam is, ben ik als zoon bevoegd om de stekker er uit te laten trekken. Wauw. Maar ik ben hier niet professioneel op voorbereid, voor zover je dat als kind al kunt zijn. Je mag die verantwoordelijkheid ook afwijzen. Dan beslist de arts. Het is nogal een dilemma.

Dus dacht ik, misschien zijn er wel cursussen voor mantelzorgers die je ook op die onverhoopte ontwikkeling kan voorbereiden. Gelukkig, die zijn er. Daar zit echter wel een drempel op, vrees ik. Een beetje surfen leerde mij dat de voordeligste cursus momenteel zo rond de € 500 kost. Voor een luttele € 125 kun je dan ook na afloop nog een diploma halen.

Een professionele wettelijk vertegenwoordiger heeft doorgaans iets meer emotionele afstand tot zijn of haar cliënt. Bij een mantelzorger die door omstandigheden gebombardeerd wordt tot wettelijk vertegenwoordiger komt dat stukje emotionele belasting er nog eens bovenop.

Ten eerste hoop ik dat mij die situatie bespaard blijft. Maar ten tweede hoop ik oprecht dat er voor mantelzorgers ook iets wordt opgetuigd om ze daar op voor te bereiden, zonder dat daar meteen een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

Dan is het net als de brandverzekering. Je sluit hem af en bidt dat je hem nooit nodig zal hebben. Maar je kunt maar beter voorbereid zijn.

Een fijn weekend allemaal.

Hans Janssen,

Door Admin