Oude Zevenaarseweg weer open, wel smal.. en waarom zit die busbaan op de Zevenaarseweg

Oude Zevenaarseweg weer open, wel smal.. en waarom zit die busbaan op de Zevenaarseweg

9 juli 2022 Uit Door Admin

Na maanden omrijden, wat eigenlijk niet eens zoveel hinder opleverde, is de Oude Zevenaarseweg eindelijk weer open.

Een paradijs voor fietsers en aanverwante voortuigen, ontegenzeggelijk. Maar voor de rest? Al jaren ben ik benauwd als ik met mijn rolstoelbus de Westervoortse brug op rij. Als ik maar geen landbouwvoertuig of vrachtwagen tegenkom op het smalle deel. Want, mogelijk mijn spiegel….

Het lijkt er nu op dat dezelfde wegenbouwkundigen de Oude Zevenaarseweg hebben ontworpen. Smal! De bussen stoppen nu op de weg. Daar zijn mooie witte vlakken voor in de weg gelegd. Als je goed kijkt naar de vlakken die schuin tegenover elkaar liggen, zie je dat ze beiden over de middenas van de weg komen. Je mag dus hopen dat er er geen twee tegenliggende bussen tegelijk van de weg gebruik willen maken? Maar ja, vrachtwagens en tractors zijn er ook nog.

Opmerkelijk is ook dat het stukje busbaan dat er ooit was nu verdwenen is. Nu was dat zo kort, dat ik me altijd heb afgevraagd of dat nou zo veel zou schelen. Het zou helpen als er een busbaan was vanaf de rotonde bij de bakker. Ergens in de informatiestroom rondom de herinrichtng was bij mij ook de indruk ontstaan dat die er ook zou komen. Maar niet dus. Maar, en nu komt het meest opmerkelijke, toen het stukje Zevenaarseweg tussen de brug en de Westervoortsedijk openging, zag ik ineens wel een busbaan. Terwijl er naar mijn weten daar nooit een bus had gereden. Zou er dan eentje komen te rijden nu? Bijvoorbeeld lijn 60 via de Westervoortsedijk en 61 over de Oude Zevenaarseweg?

Ik legde de vraag voor aan degene die dit feilloos kan uitzoeken. Aan Karlo. Die nam de uitdaging aan….. Maar het blijkt dat Breng het zelf niet weet of niet kan of wil zeggen. Het laatste antwoord van Breng aan Karlo was dat als hij iets wilde weten hij op de site bij halte-informatie kon nazien welke bussen er gebruik maken van de brug en de Westervoortsedijk. Ik heb ook gekeken….. Er rijdt geen bus via de Westervoortsedijk naar Westervoort.

Opmerkelijk! Maar zoals ik al eerder tegen Karlo zei: ‘Ze leggen eerst een oplossing aan, daarna zoeken ze er wel een probleem bij!’

Waar is het programma ‘Over de balk’ gebleven?

Fijn weekend!
Hans Janssen,