Ontwerp ontwikkelingsvisie Westervoort De Pals ter inzage

Ontwerp ontwikkelingsvisie Westervoort De Pals ter inzage

11 september 2021 Uit Door Admin

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat het ontwerp van de Ontwikkelingsvisie voor het gebied De Pals ter inzage ligt. De ontwikkelingsvisie is een koersdocument die aangeeft wat ruimtelijke gezien verantwoord kan of niet kan in het gebied. 

Het gebied en het buurtschap De Pals is een uniek en gekoesterd stukje Westervoort! Het gebied toont nog goed haar oorspronkelijke landelijke sfeer en de Gaeymanswaai en de dijk, die direct naast De Pals liggen, maken het beeld compleet. Juist de samenkomst van deze karaktervolle elementen maakt dat het gebied van belangrijke cultuurhistorische waarde is.

De aanleiding voor het opstellen van de Ontwikkelingsvisie voor De Pals heeft te maken met het feit dat de gemeente Westervoort aanvragen voor initiatieven in dit gebied krijgt. De gemeente heeft daarom behoefte aan een integrale, bondige en hanteerbare visie die het (toetsings)kader vormt voor eventuele toekomstige ontwikkelingen zodat deze het bestaande en gewaardeerde karakter van het gebied niet aantasten en mogelijk zelfs versterken.

Inspraak
De Ontwikkelingsvisie is opgesteld met inbreng van het Adviesteam, bestaande uit gebiedseigenaren, omwonenden en vertegenwoordigers van de Historische Kring. Daarmee is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis uit en van het gebied De Pals zelf. De volgende stap is om het ontwerp van de Ontwikkelingsvisie voor iedereen ter inzage te leggen. U kunt kennis nemen van de inhoud van de ontwerpvisie en daarop reageren.

Inzien
De Ontwerp Ontwikkelingsvisie Westervoort De Pals ligt met ingang van donderdag 2 september 2021 tot en met woensdag 13 oktober 2021 (zes weken) voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Westervoort.

Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, dan kunt u een afspraak maken via y.visser@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 – 6953000. Als u de Ontwerp Ontwikkelingsvisie digitaal wilt ontvangen, stuur dan een email naar bovengenoemd emailadres.

Reageren
Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk reageren. U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort of aan gemeente@westervoort.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Visser. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 6953000 of y.visser@1stroom.nl.

foto: R.V.Schie