0 Comments

mikadoVeel kinderen en jongeren maken mee dat bij hen thuis iemand langdurig ziek is. Een vader, een moeder, een broer, een zusje of een thuiswonende opa of oma.

Deze kinderen helpen thuis mee, allemaal op hun eigen manier. We noemen hen Jonge Mantelzorgers. Eén op de vier jongeren is mantelzorger.
Opgroeien in een thuissituatie waar iemand langdurig ziek is gaat niet altijd zonder zorgen.

Jonge Mantelzorgers stellen zich soms terughoudend op of nemen juist te veel verantwoording binnen het gezin. Om daarmee de ouders, die immers al genoeg zorgen hebben, te willen ontlasten. Wat juist weer een extra zorg kan zijn voor ouders van een jonge mantelzorger. Brigitte Kok en Angelique Hekkers, beiden ervaringsdeskundigen, organiseren in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg van Mikado, een avond voor ouders van Jonge Mantelzorgers.

Op deze avond kunnen ouders die in gelijkwaardige situatie zitten elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken, ervaringen uitwisselen en/of hun zorgen delen onder het genot van een kopje koffie of thee. De avond is op 17 september van 19.30 uur tot 21.00 uur in Het Huis van Droo, Fuutstraat 42, Duiven. Deelnemen is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening?

Voor informatie of ondersteuning m.b.t. mantelzorg kunt u contact opnemen met Joke Smit,
Coördinator Steunpunt Mantelzorg Mikado, tel: 0316-250700 of mail: jsmit@mikado-welzijn.nl.Author

info@westervoortplaza.nl