Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert kledingcafé in Westervoort

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert kledingcafé in Westervoort

22 september 2023 Uit Door Admin

Op 7 november zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kledingcafé organiseren in zalencentrum Wieleman in Westervoort. Deze bijeenkomst vormt een essentieel onderdeel van de voorbereidingen voor het beleidsprogramma omtrent circulair textiel binnen het Ministerie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat acht het van groot belang om een breder publiek te betrekken bij de dialoog rondom de circulaire economie.

De avond begint om 19.00 uur (inloop 18.30 uur) met een aftrap door de dagvoorzitter. De dagvoorzitter heet alle deelnemers welkom en legt kort uit wat we die avond gaan doen.

Na de gezamenlijke opening gaan inwoners in gesprek over duurzamer omgaan met kleding. Dit doen zij in kleine groepjes in drie ronden. Tijdens elke ronde worden de gesprekken begeleid door iemand van het ministerie, die vragen stelt aan de inwoners. Het doel van deze gesprekken is niet om te discussiëren, maar wel om samen ideeën op te halen om duurzamer met kleding om te gaan.

Tussen de tweede en derde ronde is er een korte pauze. Hierin krijgen inwoners een gratis drankje en een hapje. De dagvoorzitter sluit de avond gezamenlijk af met alle inwoners. Als dank voor hun aanwezigheid krijgen alle aanwezige deelnemers een VVV-bon ter waarde van 50 euro. De bijeenkomst is tussen 21:00 – 21:30 uur afgelopen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is nodig, dit kan via platformparticipatie.nl/kledingcafes