Maximale snelheid op Dorpstraat is nu 30km

Maximale snelheid op Dorpstraat is nu 30km

3 augustus 2022 Uit Door Admin

Vorig jaar heeft de gemeente besloten dat de huidige adviessnelheid op de Dorpstraat, het gedeelte aan de Noordzijde van het spoor tot aan de Brouwerslaan, omgezet wordt in een 30km/u zone. Vorige week zijn de borden geplaatst die aangeven dat het nu om een wettelijke maximale snelheid gaat.

Sinds de oplevering van het nieuwe straatwerk in 2016 ervaren omwonenden van de Dorpstraat veel geluidsoverlast en schade door trillingen. De trillingen en de geluidsoverlast worden volgens de gemeente veroorzaakt door te hard rijdend verkeer en/of te zware voertuigen. Door deze trillingen zijn er in een aantal woningen al scheuren ontstaan, om de nodige risico’s, die zouden kunnen ontstaan door schadeclaims, heef het CDA samen met D66 en GroenLinks een motie ingediend om de straat om te zetten in een 30km zone.

Voorheen kon de weg niet als 30km zone ingedeeld worden omdat er ontsluitingsstructuur gehandhaafd werd door de regering, maar onlangs is er een verandering in die wet doorgevoerd zodat het nu wel mogelijk is om hier een 30km zone van te maken.

Verkeersluw
Ook wilden de partijen dat het zware doorgaande vrachtverkeer niet meer door de Dorpstraat/Hamersestraat zou mogen rijden, dat is echter (nog) niet mogelijk door de huidige wetgeving.

Drempels
De drempels in de weg zullen ook nog aangepast worden om zoveel mogelijk trillingen uit de weg te halen, en wordt er bekeken of er nog andere aanpassingen nodig zijn om de trillingen te verminderen.