Lokale politiek, iets voor jou?

De gemeente Westervoort wil graag bij de volgende verkiezingen in maart 2026 een frisse wind laten waaien door het gemeentehuis. Daar horen ook nieuwe en enthousiaste mensen bij! Wil je meedenken over bijvoorbeeld woningbouw, jeugdzorg of verbetering van het centrum van Westervoort? 

Kom dan op maandag 5 februari naar het gemeentehuis in Westervoort en ontdek hoe je kunt bijdragen aan het besturen van jouw eigen gemeente. 

Wordt actief in de lokale politiek!

Wil je graag iets betekenen voor Westervoort ? Voel je je betrokken bij jouw eigen dorp? Of heb je weinig vertrouwen in de politiek? En wil je weten hoe je zelf invloed kunt hebben? Misschien is raadslid dan iets voor jou!  Of misschien zijn er andere mogelijkheden om actief bij te dragen aan het besturen van je eigen gemeente? Op 5 februari gaat de gemeente graag met je in gesprek.
De burgemeester en de gemeenteraadsleden vertellen je dan over hun werk en beantwoorden jouw vragen. De politieke partijen stellen zich aan je voor en onze dorpsdichter laat je op ludieke wijze kennis maken met de Westervoortse politiek. Maar ze horen ook graag jouw ideeën: Jouw gemeente jouw toekomst!

Er is een hapje en een drankje. Na afloop van de avond heb je een beeld van de lokale politiek en hoe jij kunt bijdragen aan het besturen van Westervoort.

Ben jij erbij?

Gemeente Westervoort organiseert op maandagavond 5 februari 2024 om 20.00 uur een bijeenkomst voor inwoners die misschien iets willen betekenen voor het bestuur van Westervoort.

Meld je vóór 2 februari aan, via telefoon (026) 317 99 11 of e-mail griffie@westervoort.nl
Aanmelden is niet verplicht, maar is wel wenselijk.

Wist je dat:

 • Als je een mening hebt en deze uit wil dragen en in de gemeente Westervoort woont, kun je raadslid worden en meebeslissen over de toekomst van de gemeente Westervoort.
 • Iedereen vanaf 18 jaar raadslid kan worden! Of je nu 18 of 81 bent, iedereen, elke gender of culturele achtergrond, werkzaam of niet kan actief worden in de politiek.
 • Je ook als commissielid of fractie assistent een belangrijke stem hebt binnen de politieke fractie van je keuze.
 • Je ook zelf een politieke partij kan beginnen in de gemeente.
 • De gemeenteraad een eigen ondersteuning heeft, de griffie, waar je met al je ‘raadsvragen’ terecht kunt?
 • Je als raadslid maandelijks een vergoeding krijgt voor als je inzet. 

Wat doet een raadslid?

 • Als raadslid speel je een actieve rol in de gemeentepolitiek.
 • Je bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert.
 • Je bent de stem van de inwoners van de gemeente.
 • Je hebt invloed op allerlei praktische zaken die in je eigen gemeente spelen.
 • Je praat mee en beslist over belangrijke onderwerpen als woningbouw, jeugdzorg, de verbetering van het centrum en de financiering van deze zaken.

Je betekent dus echt iets voor je directe leefomgeving!

Workshops 

Ben je enthousiast geworden over de lokale politiek of over het raadslidmaatschap?

Meld je dan aan voor de vijf workshops, waarin je je verder verdiept in onze lokale politiek. Alle onderwerpen waar je als raads- of commissielid mee te maken krijgt, passeren in deze workshops de revue. Denk hierbij aan: hoe werkt een gemeenteraadsvergadering, hoe kan ik invloed uitoefenen, wat is een motie en wat is een amendement? 
Je kunt je in februari inschrijven voor de workshops die plaatsvinden in maart en april.