Het college van Westervoort stelt de gemeenteraad voor om een ja/ja-sticker in te voeren, in het voorjaar van 2023. Hiermee krijgen inwoners geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de brievenbus. Tenzij ze met een sticker aangeven dit wél te willen.

Het voorkomen van (papier)afval is duurzamer dan het achteraf scheiden, inzamelen en recyclen. Zeker omdat papier niet eindeloos recyclebaar is. Met de invoering van de ja/ja-sticker wil het college de hoeveelheid papier verminderen. Momenteel moeten inwoners met een nee/nee- of nee/ja-sticker aangeven dat ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk willen. De nieuwe ja/ja-sticker draait dit om. De standaard is dan: geen reclame meer in de brievenbus.

Huis-aan-huisbladen

Dit voorgenomen besluit heeft geen gevolgen voor huis-aan-huis bladen zoals Westervoort Post en het Westervoorts Nieuwsblad. Huis-aan-huis bladen die voor meer dan 10% bestaan uit informatie over en nieuws uit het verspreidingsgebied worden niet gezien als ongeadresseerd reclamedrukwerk. Deze mogen ook zonder ja/ja-sticker worden bezorgd.

Gebruik brievenbusstickers
Inwoners die in de toekomst, na invoering van het nieuwe systeem, nog reclame willen ontvangen, kunnen de ja/ja-sticker op het gemeentehuis verkrijgen. Voor de bezorging geldt na invoering het volgende:

  1. Geen sticker: Geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen
  2. Ja/ja-sticker: Reclamefolders en huis-aan-huisbladen
  3. Nee/ja-sticker: Geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen. De sticker kan op de brievenbus blijven zitten, maar mag er ook af. De situatie is hetzelfde als wanneer er geen sticker is geplakt
  4. Nee/nee-sticker: Geen reclamefolders, geen huis-aan-huisbladen

Alternatieven voor ongeadresseerd drukwerk 
Er zijn verschillende alternatieven voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Folders zijn digitaal (online of via apps) te bekijken. Ook is het mogelijk om folders geadresseerd te ontvangen.

Zienswijze

Dit voorstel is onderdeel van de afvalstoffenverordening 2023. Deze is in te zien op het gemeentehuis of op te vragen via afval@westervoort.nl. Reageren kan tot 10 januari met een zienswijze. Stuur deze naar afval@westervoort.nl. Of via de post naar de gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930AA Westervoort. Vermeld op uw brief ‘Afvalstoffenverordening Westervoort 2023’.

Door Admin