Gemeente Westervoort, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Berlo Ontwikkeling hebben 20 december 2021 een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid te onderzoeken voor een plan met 200 tot 350 woningen in Westervoort Noord.

Westervoort Noord is het gebied ten noorden van de Hamersestraat waar nu onder andere TV Westervoort en de voetbalverenigingen AVW ’66 en SC Westervoort zijn gevestigd. In dit gebied liggen ook gronden van BPD en Van Berlo.

De ontwikkeling van Westervoort Noord bestaat uit een aantal ruimtelijke vraagstukken. Met de sportverenigingen in het gebied zijn gesprekken gestart over hun toekomst in het plangebied. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken komt er in het plangebied extra ruimte voor meer woningbouw dan alleen op de gronden van BPD en Van Berlo.

Daarnaast grenst het plangebied aan het RivierKlimaatPark. In de komende periode zal de gemeente in samenspraak met Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken op welke wijze deze initiatieven in dit gebied elkaar beïnvloeden en welke gevolgen dat heeft voor de ontwikkeling van woningbouw in Westervoort Noord.

Samenwerking

BPD en Van Berlo bezitten gronden die op korte termijn beschikbaar komen voor woningbouw. In de intentieovereenkomst hebben de partijen afgesproken om te onderzoeken hoe het gebied integraal kan worden ontwikkeld tot een woningbouwlocatie. Westervoort Noord is de laatste plek in Westervoort waar grootschalige woningbouw mogelijk is.

Woonvisie Westervoort

Woonvisie Westervoort is in april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en is één van de kaders voor deze ontwikkeling. In de woonvisie is vastgelegd dat 35% van het woningbouwpogramma in Westervoort bereikbaar moet zijn (huur maximaal € 850,= per maand en koop maximaal € 250.000,= vrij op naam) en 65% van het programma mag worden gerealiseerd in de middeldure koop en huur en dure koop.

foto: Bjorn Weekhout