Informatieavond over reanimatie

De Stichting 6 minuten zone Westervoort heeft in samenwerking met de EHBO-vereniging een interessante bijeenkomst georganiseerd voor reanimatie-hulpverleners, sponsoren en andere belangstellenden op donderdag 10 november in Zalencentrum Wieleman.

Aanvang is om 19:30 uur en de verwachte eindtijd is rond 22:00 uur.

Het is de bedoeling om middels deze bijeenkomst de belangstellenden te informeren over:

  • de stand van zaken van het AED-netwerk in Westervoort
  • allerlei zaken die met reanimatie te maken hebben
  • en uiteraard zoveel mogelijk antwoord te geven op de vragen die er leven

Zo is Dr. Ron Pisters, verbonden als cardioloog aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, bereid gevonden om ons het een en ander te vertellen over zijn vakgebied.

Daarbij zullen de volgende onderwerpen de revue passeren:

  • Het geven van algemene achtergrondinfo/cijfers van reanimaties (zoveel mogelijk van onszelf, Rijnstate/regionaal).
  • Een beeld te geven wat er dan in het ziekenhuis vervolgens gebeurt.
  • Met daarbij aandacht voor 1-2 recente ontwikkelingen op het gebied van post-reanimatie zorg.

Ook zullen er enkele hulpverleners en gereanimeerden aanwezig zijn om met ons hun ervaringen te delen.

Het kopje koffie of thee bij binnenkomst krijgt u van de Stichting en de EHBO-vereniging. De consumpties in de pauze en na afloop zijn voor eigen rekening.

We hopen op een grote opkomst.

Als u van plan bent te komen, dan kunt u zich voor 9 november aanmelden bij de secretaris van de Stichting 6 minuten zone Westervoort; email: st6minwv@xs4all.nl of bij de secretaris van de EHBO-vereniging Westervoort; email: secretaris@ehbo-westervoort.nl.