LiemerijeWestervoort – Keten Dementie De Liemers organiseert op 25 september as. van 19.30 – 21.30 uur in Kulturhus De Nieuwhof in Westervoort een informatieavond over dementie en domotica.

Tijdens de informatieavond zal informatie gegeven worden over dementie en in het bijzonder over het gebruik van domotica. Ineke Klijntjes casemanager dementie zal vanuit haar ervaring en expertise met u in gaan op de mogelijke gevolgen voor degene met dementie en zijn of haar mantelzorgers. Ondersteuning van dit proces kan gegeven worden door toepassing van domotica. Onder domotica vallen alle denkbare technische hulpmiddelen die eraan kunnen bijdragen dat de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een dwaaldetectiesysteem, deurbel met bewakingscamera of een SOS telefoon. Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende ruimte om vragen te stellen of om met andere mantelzorgers in gesprek te komen. Hierbij zijn ook een medewerker van Diafaan, WWZ-loket en steunpunt Mantelzorg Mikado aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Voor informatie/aanmelden of ondersteuning bij mantelzorg kunt u terecht bij Mikado’s Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/ Steunpunt Mantelzorg: Tel: 0316 – 282032 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur)

Door Admin