In de wijk Mosterdhof in Westervoort liggen kansen!

In de wijk Mosterdhof in Westervoort liggen kansen!

25 oktober 2019 Uit Door Admin

Westervoort – De Westervoortse wijk Mosterdhof is geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 aan de stadsranden een impuls te geven.

Mosterdhof
De Mosterdhof is voor Panorama Lokaal aangemeld door de gemeente Westervoort, Waterschap Rijn en IJssel en woningcorporatie Vivare. In samenwerking met bewoners en provincie en met de oorspronkelijke architect van de wijk. Deze wijk kreeg begin jaren zeventig het predicaat ‘Experimentele Woningbouw’. Een eretitel voor vernieuwingen die bijdroegen aan een betere woonkwaliteit. Sinds de bouw is er veel veranderd. Veel bewoners wonen er met plezier, tegelijkertijd is de wijk en zijn de woningen verouderd. Het geheel is toe aan een frisse update.

Wethouder Hans Sluiter: “Wijkbewoners, gemeente, waterschap en Vivare hebben samen al het wijkontwikkelingsplan, ‘Mooi Mosterdhof 2030’ opgesteld. Deelname aan Panorama Lokaal zien wij als een unieke kans om de ontwikkelingen die we hierin gezamenlijk voor ogen hebben te versnellen. En zo te komen tot een toekomstbestendige, prettige leefomgeving waar het optimaal genieten is van de naastgelegen uiterwaarden. Een mooie, vernieuwde wijk, om trots op te zijn!”

Panorama Lokaal
Het College van Rijksadviseurs wil met Panorama Lokaal een nieuwe impuls geven woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Het doel is: energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken. Waarbij het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en ook de biodiversiteit wordt vergroot.

Het College van Rijkadviseurs ziet volop mogelijkheden voor de Mosterdhof. Rijksadviseur Daan Zandbelt: “Er wordt in Westervoort al gewerkt aan een wijkontwikkelingsplan. Bewoners van de Mosterdhof hebben hierin een voortrekkersrol gehad. Dit gedeelde verlangen om samen te werken aan een plek om trots op te zijn, is prachtig”.

Oproep aan ontwerpers
De komende weken wordt voor de Mosterdhof een innovatieve en uitdagende opdracht geformuleerd. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Deze creatieve teams van architecten, stadsmakers, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven door een motivatie en portfolio in te sturen. Er worden maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale partijen en bewoners.

Initiatiefnemers
Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

Meer informatie (over de locaties die zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal, over aanmelden als creatief team of de nieuwsbrief) staat op www.panoramalokaal.nl.