Humphrey Ottenhof nieuwe dorpsdichter van Westervoort

Humphrey Ottenhof nieuwe dorpsdichter van Westervoort

27 mei 2015 Uit Door Admin

Westervoort – Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort heeft besloten de heer Humphrey Ottenhof met ingang van 1 juni 2015 te benoemen tot dorpsdichter van de gemeente Westervoort voor een periode van twee jaar.

Waarom een nieuwe dorpsdichter?
In 2014 heeft de heer Harrie Kemperman zijn functie als dorpsdichter van Westervoort neergelegd. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk een nieuwe dorpsdichter te benoemen om het eigen karakter van Westervoort te benadrukken en de band tussen inwoners en Westervoort te versterken. De gemeente Westervoort ging dus op zoek naar een opvolger en heeft een oproep geplaatst.

Oproep nieuwe dorpsdichter en input jury
Mevrouw Ciska Wobma, de heer Hans Lamers en de heer Kees Krechting zijn gevraagd (op persoonlijke titel) de jury te vormen. Hun betrokkenheid bij en hun kennis van de Westervoortse samenleving waren redenen voor hun benoeming.

Twee inwoners hebben gereageerd op de oproep. Door het lage aantal kandidaten was de keuze beperkt. Beoordeling door de jury vond in eerste instantie plaats zonder de identiteit van de dichters te weten. De juryleden vonden het moeilijk om vast te stellen of de kandidaten aansluiting vinden bij de Westervoortse identiteit en het gevoel van saamhorigheid in de Westervoortse samenleving vergroten. Omdat de jury dicht bij de doelen en criteria voor benoeming van een dorpsdichter wilde blijven, heeft zij daarom geen kandidaat voorgedragen.

Burgemeester en wethouders benoemen Humphrey Ottenhof
Het college heeft veel waardering voor de jury en begrijpt de overweging om af te zien van een voordracht. Het college interpreteert de criteria en doelen van de dorpsdichter echter breder dan de jury en is van mening dat de heer Humphrey Ottenhof met zijn inzending heeft laten zien dat hij de rol van dorpsdichter goed zal kunnen vervullen. Zijn ingezonden gedichten geven voldoende vertrouwen dat zijn gedichten een bijdrage leveren aan het typische “Westervoort gevuul”, waarmee de identiteit en eigenheid van de gemeenschap zo kenmerkend wordt aangeduid.
Daarom hebben burgemeester en wethouders dan ook besloten de heer Ottenhof met ingang van 1 juni 2015 te benoemen tot dorpsdichter van de gemeente Westervoort voor een periode van twee jaar. Op de gemeentepagina worden zijn gedichten gepubliceerd en ook gaat hij vijf gedichten per jaar schrijven ter gelegenheid van lokale gebeurtenissen, evenementen of activiteiten.