Huishoudelijke hulp toelage in Westervoort

Huishoudelijke hulp toelage in Westervoort

6 mei 2015 Uit Door Admin

ScreenShot217Westervoort – Door de veranderingen in de (thuis)zorg komen veel Wmo-cliënten niet meer in aanmerking voor vergoeding van huishoudelijke hulp. Ze moeten het voortaan zelf betalen of oplossen met de inzet van familie.

Om de vraag naar huishoudelijke hulp toch op te vangen en daarmee werkgelegenheid te behouden, heeft het kabinet nu tijdelijk extra subsidie beschikbaar gesteld. De gemeente Westervoort stelt deze subsidie beschikbaar in de vorm van een korting op het uurtarief van de huishoudelijke hulp.

De huishoudelijke hulp toelage is bedoeld voor inwoners die met ingang van dit jaar urenvermindering hebben gekregen én voor inwoners die een nieuwe aanvraag doen voor huishoudelijk hulp. Voorwaarde is wel dat deze inwoners tot de Wmo-doelgroep (Wet maatschappelijke ondersteuning) behoren. Hieronder vallen ook mantelzorgers die vanwege de zorg die zij verlenen, niet toekomen aan het schoonhouden van de eigen woning. Het Goed voor elkaar team gaat toetsen of de aanvrager tot de Wmo-doelgroep behoort. Inwoners die al huishoudelijk hulp vanuit de Wmo ontvangen en met HHT-regeling urenuitbreiding willen, kunnen rechtstreeks terecht bij de zorgaanbieders Thuiszorg Groot Gelre, Vérian, STMG en Diafaan. Nieuwe aanvragers moeten zich eerst melden bij team Goed voor elkaar: T (026) 317 99 11
E goedvoorelkaar@westervoort.nl

De kosten voor hulp bij het huishouden via deze regeling zijn € 10,- per uur voor de aanvrager. De gemeente legt de rest bij (€ 12,50 per uur). Men kan maximaal 8 uur in de vier weken hulp krijgen. De gemeente heeft een budget van € 62.266, per jaar voor deze regeling. Als het budget op is, kunnen inwoners de hulp blijven houden, maar dan betalen tegen het markttarief van de betreffende zorgaanbieder.