Handtekeningen onder Convenant Armoedebestrijding gezet

Handtekeningen onder Convenant Armoedebestrijding gezet

17 april 2019 Uit Door Admin

Westervoort – Op maandag 15 april 2019 zijn de handtekeningen gezet onder het ‘Convenant Armoedebestrijding Westervoort’. In deze overeenkomst spreken alle partners af om intensief samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Westervoort.

Wethouder Rob Raaijman van Westervoort: “Ik ben hier heel blij mee! Inwoners zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun leven en financiële situatie. De gemeente blijft het vangnet voor mensen die het niet zelfstandig redden en daar hulp bij nodig hebben. Fijn dat alle partners hierin gaan samenwerken, want natuurlijk willen we armoede (zoveel mogelijk) voorkomen. Een van de plannen is om kinderen, dus al op jonge leeftijd, voor te lichten zodat ze een goed besef hebben hoe ze met geld om zouden moeten gaan.”

In 2016 is er ook een convenant ondertekend. Eén van de grote successen die met deze samenwerking is bereikt, is het Financieel Trefpunt Duiven-Westervoort. Elke donderdag is er tussen 13.30 en 15.30 uur een spreekuur bij Kulturhus De Nieuwhof. Inwoners kunnen daar terecht met vragen over toeslagen of zorg- en ziektekosten bijvoorbeeld. Of voor hulp bij het invullen van formulieren, de administratie (weer) op orde krijgen of advies bij schulden.

Het convenant loopt tot in ieder geval eind 2022. In de samenwerking is er altijd plaats voor belangengroepen die nog willen aansluiten. Zij kunnen contact opnemen met het Goed voor elkaar Team Westervoort: (026) 3179911.

Op de foto (vlnr): Henk Nijland (schuldhulpmaatjes), Angelique Voskamp (Goed voor elkaar team Westervoort), Arjen Hiemstra (protestantse gemeente), Joop Toeter (voedselbank Arnhem), Sjaak van Tilburg (bemoeizorg RIBW), Fer van de Laar (parochiële caritas instelling), Maarten Oosterbroek (Inloophuis De Herberg), Thea Mennings (Jumbo Mennings), Stephanie van Veldhuizen (RIBW), Rob Raaijman (wethouder gemeente Westervoort), Sascha Wensveen (Goed voor elkaar team Westervoort), Klaas Westerbeek (Inloophuis De Herberg).
Niet op de foto, wel convenantpartner: Katholieke Bond voor Ouderen, Stichting Kulturhus Westervoort, Stichting Leergeld de Liemers, Stichting Mikado, STMR sociale raadlieden, Vereniging de Zonnebloem, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.