Hamersestraat/Dorpstraat wordt 30km zone

Hamersestraat/Dorpstraat wordt 30km zone

21 december 2021 Uit Door Admin

In de raadsvergadering van 20 december is besloten om de maximum snelheid op de Hamersestraat/Dorpstraat te verlagen naar 30km/u.

Sinds de oplevering van het nieuwe straatwerk in 2016 aan de Dorpstraat/Hamersestraat ervaren omwonenden veel geluidsoverlast en schade door trillingen. De trillingen en de geluidsoverlast worden veroorzaakt door te hard rijdend verkeer en/of te zware voertuigen. Door deze trillingen zijn er in een aantal woningen al scheuren ontstaan, om de nodige risico’s, die zouden kunnen ontstaan door schadeclaims, heef het CDA samen met D66 en GroenLinks een motie ingediend om de straat om te zetten in een 30km zone.

Verkeersluw
Het gedeelte aan de Noordzijde van het spoor van de Dorpstraat/Hamersestraat wordt verkeersluw gemaakt door het doorgaande zware vrachtverkeer te weren en alleen bestemmingsverkeer toe te laten. De weg zal bij calamiteiten op de A12 wel als noodroute blijven voor al het verkeer.

Drempels
De drempels in de weg zullen verwijderd worden en zal er gekeken worden of er nog andere aanpassingen nodig zijn om de trillingen te verminderen. Voorheen kon de weg niet als 30km zone ingedeeld worden omdat er ontsluitingsstructuur gehandhaafd werd door de regering, maar onlangs is er een verandering in die wet doorgevoerd zodat het nu wel mogelijk is om hier een 30km zone van te maken.

De invoering van de maximum snelheid naar 30 km/u gaat gelden vanaf het viaduct bij de Brugweg tot aan de Rotonde Liemersallee. De aanpassingen aan de weg zullen in het tweede kwartaal van volgend jaar uitgevoerd worden.