Steenfabriek Emptepol

Steenfabriek Emptepol

Westervoort – in 1868 kocht Derk Terwindt, de hofstede “de Emptepol” van douairière Van Pallandt van Rosedael. het was toen niet meer dan een bouwmanswoning op een watervrije terp ter hoogte van de huidige IJsselbrug in de A12. In de loop van 1868 diende Terwindt een verzoek in om op de grond van “de Emptepol” een veldoven te mogen oprichten.

Deze veldovens werden in 1869 gebouwd en kon de productie van stenen beginnen. Er was veel werkgelegenheid voor de inwoners van Westervoort. Volwassen arbeiders hadden in die tijd een werkdag van 05:00 uur tot 20:00 uur en voor kinderen van 7 t/m 14 jaar was een werkdag van 06:00 uur tot 18:00 uur.

In 1871 was er zeer veel vraag naar bakstenen en zodoende breidde Terwindt het aantal ovens uit. Tussen 1876 en 1878 had hij continu 3 tot 4 ovens in “brand”.

Bij het overlijden van Derk Terwindt in 1881 nam zijn zoon J.E.M (Jan)Terwindt deze fabriek over. Bij het plotselinge overlijden van J.E.M Terwindt in 1900, hij was bijna 53 jaar, werd de fabriek toebedeelt aan zijn oudste zoon T.L.J Terwindt (1878-1967). Ook villa “de Wyborgh” aan de dorpstraat behoorde aan de familie Terwindt en werd in 1912 verkocht aan de toenmalige burgemeester Vos de Wael.

in de loop van 1912 werd de steenfabriek “de Emptepol” verkocht aan Adriaan de Witte, koopman te Arnhem. in 1924 kreeg de firma de Witte een vergunning voor het vervangen van een veldoven door een ringoven van het type zigzag. In 1931 werd toestemming gekregen om de zigzagoven om te bouwen tot een vlamoven voor het bakken van straatstenen.

In 1939 werd de fabriek stilgelegd en vlak voor het uitbreken van de oorlog werd de steenfabriek verkocht via een publieke veiling aan de nieuw opgerichte vennootschap N.V. Vlamovensteenfabriek Korevaar & Co. Westervoort, gevestigd te Oosterbeek. De fabriek werd in 1941 weer opgestart door Korevaar. toen in 1980 de vraag naar (straat)bakstenen sterk afnam, werd al overwogen om de fabriek stil te leggen, desondanks heeft de fabriek nog tot 1982 stenen geproduceerd en is toen definitief gesloten.

“de Emptepol” in 2015

Er wordt al jaren door verschillende instanties en partijen met Korevaar onderzoek gedaan naar een passende bestemming voor de voormalige steenfabriek, waardoor er voor het terrein niets anders op zit dan de tand des tijds te doorstaan!

Het hele fabrieksterrein inclusief de voormalige jachthaven “t Hazenpad” is gevaarlijk en dus ook streng verboden toegang. Omdat er in het verleden, en nog steeds, nogal wat vandalisme (vernielingen) en (pogingen) tot inbraak zijn, is met overleg met politie een zogeheten lik op stuk beleid, d.w.z., indien de politie of de toezichthouder personen aantreft op het terrein, deze personen direct een bekeuring kunnen verwachten! ook is er voor gekozen om de bewaking met honden en bewakingscamera’s uit te breiden.

De foto’s zijn met goedkeuring van de toezichthouder gemaakt en geplaatst en mogen niet gekopieerd of verspreid worden !

Met dank aan Jauko Dijkstra !