Gemeente Westervoort verdeelt rijksgeld coronatoegangsbewijzen

Gemeente Westervoort verdeelt rijksgeld coronatoegangsbewijzen

10 november 2021 Uit Door Admin

Sinds 25 september 2021 is het verplicht om voor bepaalde activiteiten een coronatoegangsbewijs te hebben. Dat geldt in de horeca, bij evenementen en in kantines van verenigingen. Vanaf 6 november 2021 zijn daar alle binnensport, kleedkamers, sportscholen en musea bijgekomen. De betrokken bedrijven, instellingen en verenigingen zijn verplicht het coronatoegangsbewijs (QR-code en ID-bewijs) te controleren.

Het kabinet heeft besloten om 45 miljoen euro te verstrekken om de controle van coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en vergemakkelijken. De gemeente Westervoort krijgt hiervan € 38.000,-. De gemeente heeft ervoor gekozen om dit bedrag ten goede te laten komen aan alle lokale partijen die met de controle op de coronatoegangsbewijzen te maken hebben.

Voor wie?
Het geld is bedoeld voor alle horecaondernemers, verenigingen, organisatoren van evenementen en sportscholen, die extra kosten hebben gemaakt voor het controleren van coronatoegangsbewijzen.

Voorwaarden
De voorwaarde is dat het gaat om kosten die gemaakt zijn voor controles van coronatoegangsbewijzen tussen 22 september 2021 en 31 december 2021. De aanvragende partij moet een bewijs aanleveren waarmee ze aantonen dat ze die kosten hebben gemaakt. Alle partijen die bij de gemeente in beeld zijn, hebben een brief gekregen met uitleg over hoe ze de kabinetsbijdrage kunnen aanvragen.

Vervolg
Na 31 januari 2022 wordt bekeken hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen en hoe de bijdrage van het kabinet eerlijk verdeeld kan worden. Het is dus op voorhand niet zeker dat alle aanvragen volledig kunnen worden toegekend. Het kan nodig zijn om een maximumbedrag per aanvraag in te stellen.

-------------------------------------------------------
Door de coronacrisis heeft Westervoortplaza het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij krijgen geen subsidie en wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van adverteerders. Maar bedrijven hebben het ook moeilijk en dus niet veel financiële ruimte om te adverteren. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons! Via onderstaande button kan een donatie gedaan worden, het bedrag is zelf aan te passen. Bij voorbaat dank!!!