Gemeente Westervoort start onderzoek naar criminele activiteiten in garageboxen

Gemeente Westervoort start onderzoek naar criminele activiteiten in garageboxen

16 augustus 2022 Uit Door Admin

In de strijd tegen criminaliteit is in Westervoort vandaag een inspectie van garageboxen gestart. De gemeente controleert of het gebruik van deze boxen in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Mocht dat niet het geval zijn, of vermoedens van strafbare feiten bestaan, dan neemt de politie of douane het ter verdere afhandeling over.

Resultaten uit andere delen van Nederland
Resultaten elders in het land gaven aanleiding voor deze controle. Het blijkt namelijk dat garageboxen regelmatig worden ingezet in strijd met het bestemmingsplan. Soms zelfs voor opslag van illegale zaken zoals drugs, wapens of gevaarlijke stoffen. Ook worden ze soms gebruikt als ontmoetingsplaats voor criminelen.

Onaangekondigde acties
De gemeente wil garageboxen vaker gaan controleren. En ook tijdens deze acties zullen gemeente, politie en douane, weer nauw samenwerken. Burgemeester Arend van Hout: “Op deze manier kunnen overtredingen bestuurs- of strafrechtelijk direct worden opgepakt. En ook in het geval dat bij deze controle geen strafbare feiten worden geconstateerd, draagt het bij aan de veiligheid in onze gemeente. Er gaat namelijk een preventieve werking van uit.”

Samen weerbaar
Controles als deze sluiten aan bij het programma ‘Samen Weerbaar’. Hierin werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden samen om de vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) tegen te gaan. Arend van Hout is niet alleen burgemeester van Westervoort, maar ook voorzitter van dit samenwerkingsverband. Van Hout: “We werken gericht aan de bestrijding van criminaliteit en ondermijning. Deze controle is een van de middelen die we daarbij inzetten.”

Melden helpt!

Bij de bestrijding van criminaliteit werkt de gemeente Westervoort graag samen met inwoners en ondernemers. Zij zijn immers de ogen en oren in de wijk. Zij kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie, via 0900 – 8844, of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.