Gemeente Westervoort onderzoekt woonwens jongeren

Gemeente Westervoort onderzoekt woonwens jongeren

25 april 2015 Uit Door Admin

ScreenShot188Westervoort – Ongeveer 1500 jongeren tussen de 17 en 30 jaar uit Westervoort die thuiswonend zijn, ontvangen in de week van 28 april 2015 een brief van de gemeente met het verzoek om online een vragenlijst in te vullen.

De gemeente Westervoort wil namelijk in beeld brengen wat de wensen en behoeften van jongeren op woongebied zijn: zijn ze van plan om op zichzelf te gaan wonen en zo ja, waar dan. En wat voor soort woning zoeken zij in dat geval: een huurwoning, een koopwoning, een kamer of een etage in een huis dat gedeeld wordt met anderen?

De jongeren die de brief ontvangen kunnen tot en met 20 mei 2015 deelnemen aan het onderzoek. In de brief staat de website vermeld waar de vragenlijst te vinden is. Om jongeren te stimuleren om mee te doen aan het onderzoek wordt onder de deelnemers een iPhone 5S verloot.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de beleidsvisie Wonen. In de beleidsvisie geeft de gemeente aan wat ze op het gebied van wonen gaat doen de komende vijf jaar. Er wordt nu ook ingezoomd op de aparte doelgroep jongeren (in het coalitieakkoord wordt het aanbod aan woonruimte voor jongeren als aandachtspunt benoemd).