Gemeente Westervoort niet meer onder preventief toezicht

Het preventief toezicht waaronder de gemeente Westervoort stond is al na een jaar opgeheven. Daarmee plaatst de provincie Gelderland Westervoort weer in de rij gemeenten die achteraf financiële verantwoording moeten afleggen. Het herstelplan, waarin de gemeente de broekriem flink aanhaalde, werpt zijn eerste vruchten af, maar zal de komende jaren nog wel uitgangspunt blijven voor het gemeentelijke beleid.

Met het herstelplan zijn ingrijpende bezuinigingen ingezet die ook ook een grote impact hadden op onze inwoners en bedrijven. Pijnlijk, maar noodzakelijk om weer een financieel gezonde en toekomstkrachtige gemeente te worden. De komende jaren zullen wij blijven werken aan de opgaven uit het herstelplan. Ook blijven de eerder vastgestelde bezuinigingen van kracht. Maar met het vervallen van het preventief toezicht erkent de provincie Gelderland dat Westervoort de juiste weg is ingeslagen en vertrouwen heeft in de door Westervoort ingezette koers.

Toezicht

De provincie houdt onder andere toezicht op de meerjaren begroting van de gemeente. Deze moet reëel en in evenwicht zijn. Daaruit moet blijken dat er tenminste de aankomende vier jaar een positief financieel resultaat ontstaat. Op basis van de in november ingediende begroting en het vastgestelde herstelplan heeft de Provincie Gelderland besloten het preventief toezicht te beëindigen.

Oorzaken

Veel gemeenten kampen de laatste jaren met financiële tekorten. Deze zijn met name ontstaan door de enorm oplopende kosten in het sociaal domein. Ook de gemeente Westervoort kreeg te maken met tekorten in de budgetten voor Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De financiële situatie was voor de Provincie Gelderland niet alleen aanleiding het verscherpte toezicht in te stellen, maar droeg de gemeente Westervoort ook op een herstelplan op te stellen, dat na goedkeuring door de toezichthouder direct tot het terugdringen van uitgaven moest leiden.

Beëindiging preventief toezicht, wat betekent dit voor Westervoort?

De gemeente Westervoort hoeft volgend jaar voor bepaalde uitgaven niet langer vooraf toestemming te vragen aan de provincie. Zoals eerder vermeld blijven de acties uit het goedgekeurde herstelplan van toepassing en zal het positieve jaarresultaat toegevoegd worden aan de reserves om zo financiële risico’s af te dekken. En daar waar het noodzakelijk is investeringen te kunnen plegen. De komende jaren blijft de financiële ruimte uiterst beperkt. Als geen ander begrijpen we de gevolgen die dit heeft voor onze inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Maar samen werken we graag door aan een mooie toekomst voor Westervoort.