Feest en herdenkingen rond 70 jaar bevrijding Westervoort

Feest en herdenkingen rond 70 jaar bevrijding Westervoort

26 maart 2015 Uit Door Admin

001077Westervoort – Volop aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in Westervoort in april en mei dit jaar.

Vanaf zaterdag 11 april tot zondag 10 mei besteedt de Historische Kring Westervoort in samenwerking met de gemeente Westervoort aandacht aan de Duitse inval in mei 1940 en de bevrijding door de geallieerden in april 1945.

Onderdelen van het programma van de Historische Kring Westervoort worden gevormd door de herdenkingen op 11 april en 4 en 5 mei, een tentoonstelling in Huize Vredenburg, een programma voor groepen 7 en 8 en een bezoek aan Fort Westervoort. De organisatie van activiteiten op 12 april en 4 en 5 mei is in handen van de gemeente.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat met de Duitse inval de Tweede Wereldoorlog begon en 70 jaar geleden dat we onze bevrijding mochten vieren. Bij beide momenten was de ligging van Westervoort van grote betekenis. Gesitueerd tussen de IJssel en de Neder-Rijn en aan de spoorlijn die Duitsland met onze Randstad verbindt, speelden de brug over de IJssel en Fort Westervoort een belangrijke rol.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de tentoonstelling in Huize Vredenburg, die op zaterdag 11 april begint. Aan de hand van foto’s, voorwerpen en een korte film, komt Westervoort tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Daarnaast zullen de films ‘A bridge to far’ en ‘There’s the glory’ worden vertoond.

Op 11 april herdenken we dat op 12 april 1945, 70 jaar geleden, de bevrijding van het
westen van ons land begon met de oversteek van de IJssel bij Westervoort. Dat zal gebeuren bij het monument dat herinnert aan deze gebeurtenis. Ook nu weer zullen legervoertuigen uit die periode extra glans hieraan geven.

Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen is een programma ontwikkeld. Onder de titel ‘Westervoort en WOII’ zal aandacht worden besteed aan deze gebeurtenissen. Ook een bezoek aan Fort Westervoort, dat voor deze gelegenheid is opengesteld, zal een belangrijke rol spelen in het programma. In totaal gaat het om ca. 350 leerlingen die aan dit programma zullen deelnemen.

Omdat Fort Westervoort een belangrijke rol heeft gespeeld op zowel 10 mei 1940 als op 12 april 1945, is in het programma ruimte gemaakt voor activiteiten aldaar. Zo vormt het bezoek aan het fort een onderdeel van het programma voor de basisscholen en zal het in de weekenden in de periode van zaterdag 11 april tot zondag 10 mei voor het publiek geopend zijn. Er is een fototentoonstelling en een aantal lezingen zullen worden gepresenteerd.