Expositie van het werk van Chris Biddle

Ter ondersteuning van de verkoop van de Biddle Brug Borreltjes is in het leegstaande pand van Blokker tegenover Albert Heijn een Biddle-overzicht tentoon gesteld.

Samensteller Frans Brink laat op het winkelcentrum de Wyborgh beeldmateriaal zien van wat kunstenaar Chris Biddle in zijn artistieke leven zoal heeft gemaakt.

Van muurschilderingen in Westervoort en Arnhem tot carnavalsuitingen voor op de Westervoortse carnavalswagens. Biddle was van alle markten thuis. Op de Westervoortse scholen was hij een graag geziene sneltekenaar en de gemeente Westervoort gaf midden jaren 70 opdracht om 32 “wereldberoemde Westervoorders” op papier vast te leggen: deze 32 potloodtekeningen hingen in het verleden in het gemeentehuis en zijn nu in het bezit de Historische Kring Westervoort.

Werk van Chris Biddle is in de weekenden van de maand november voor de liefhebber te koop op de expo in Huize Vredenburg van de Historische Kring Westervoort en wordt tevens aangeboden bij de deelexpositie in restaurant Huis ter West tijdens de openingstijden.

Van de opbrengst van deze kunstwerken gaat uiteraard een deel naar herstelwerkzaamheden van de Biddle brug aan de Liemersallee.

Het Biddle-overzicht in het leegstaande pand van Blokker blijft  hangen tot de volgende expo die Frans Brink alweer klaar heeft staan. Het succes van de carnavals-expo van januari-februari j.l. krijgt een vervolg. Aan zijn oproep om nieuw fotomateriaal heeft voor de komende jaren weer een grote verscheidenheid aan carnavalsfoto’s opgeleverd.

De expositie in Huize Vredenburg is vanaf zaterdag 5 november t/m 27 november in de weekenden van 14.00 uur tot 17.00 uur te bekijken en bij Huis Ter West tijdens de openingstijden van het restaurant. De expositie in het pand van Blokker is elke dag tijdens de openingstijden van het winkelcentrum te bekijken.

Westervoorters koesteren WENS :  Biddle-brug in oude glorie herstellen. Wilt u dit initiatief steunen, maak uw donatie over op bankreknr: NL87 Rabo 0340 2928 22 tnv. Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort o.v.v. Biddle