Emmerik 6 weken afgesloten voor doorgaand verkeer

Emmerik 6 weken afgesloten voor doorgaand verkeer

5 februari 2024 Uit Door Admin

Een groot gedeelte van de straat Emmerik gaat op de schop, op maandag 12 februari start de firma Gebra met het vernieuwen van de bestrating in deze straat. De rijbaan met bandenlijnen en goten worden herstraat in het gedeelte tussen de Klapstraat (de zuidelijke kant) en de Hessepas. Ook worden de inritblokken vervangen door verlaagde inritbanden. Op het eerste gedeelte van de Emmerik wordt ook het trottoir vervangen.

De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd en in totaal duren de werkzaamheden circa 6 weken, dit is dan wel afhankelijk van de weersomstandigheden.


De firma Gebra infra vraagt aan de bewoners die in de straat wonen om tijdens de werkzaamheden hun auto buiten het werkterrein te parkeren. Als de afvalcontainers geleegd worden dan moeten deze ook buiten het werkterrein geplaatst worden.