Eerste fase ontwikkeltraject bestuurskracht gemeente Westervoort afgerond

Eerste fase ontwikkeltraject bestuurskracht gemeente Westervoort afgerond

13 december 2023 Uit Door Admin

In 2023 heeft de gemeenteraad van Westervoort onderzocht hoe zij de bestuurskracht van de gemeente kan versterken. Onderzoeksbureau Partners & Propper heeft in kaart gebracht wat in Westervoort nodig is om ook voor de lange termijn tot voldoende bestuurskracht te komen. Met de resultaten uit dit onderzoek wordt de raad voorgesteld om tot een plan van aanpak te komen en zo vervolg te geven aan de opgestelde ontwikkelingsagenda in de tweede fase van het ontwikkeltraject bestuurskracht. Op 18 december neemt de gemeenteraad van Westervoort hierover een besluit.

Begin 2021 stelde Westervoort een herstelplan vast om de financiële situatie weer op orde te brengen. Hierna deed onderzoeksbureau BMC een onderzoek naar de bestuurskracht van Westervoort. BMC concludeerde dat de huidige bestuurskracht van de gemeente Westervoort niet voldoende is om richting de toekomst een robuuste gemeente te kunnen zijn.

De gemeenteraad had hierna behoefte aan meer perspectief op de ontwikkelmogelijkheden van de gemeente. Ook wilde Westervoort weten hoe dit zich verhoudt tot het voorzieningenniveau voor de inwoners en wat dit betekent voor de ambities van de gemeente. Dat was voor de gemeenteraad reden om opdracht te geven voor een vervolg op het eerste onderzoek. Met onder meer als doel in beeld te brengen welke investeringen gedaan moeten worden om te komen tot een duurzame verbetering van de bestuurskracht van Westervoort.

Met de oplevering van de Ontwikkelingsagenda is in kaart gebracht op welke terreinen Westervoort verbetering nodig heeft om krachtig de toekomst in te gaan.

De gemeenteraad van Westervoort besluit nu hoe de ontwikkelpunten worden opgepakt en hoe deze worden geprioriteerd. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat plan wordt ook met de betrokken partners afgestemd zoals de gemeente Duiven.

De vraag of het realistisch is voor Westervoort om een zelfstandig gemeente te blijven kan op dit moment niet beantwoord worden. De insteek is blijven ontwikkelen. Per slot van rekening is een gezonde en krachtige gemeente van groot belang, ook los van de vraag of de gemeente Westervoort nu zelfstandig zou kunnen of willen blijven. Westervoort vindt het van grote waarde om haar partner in 1Stroom, gemeente Duiven, nauw te blijven betrekken bij de voortgang.