Duiven, Westervoort en Zevenaar starten met nieuwe editie Cultuur- en Erfgoedpact!

19 februari 2015 Uit Door Admin

Westervoort Plaza00003De drie gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar starten dit voorjaar met drie nieuwe projecten.

Hiermee sluiten ze aan bij het provinciale beleidsprogramma Gelderland Cultuurprovincie! Aanjagers zijn de Liemerse culturele instellingen die vooral ook verbindingen zoeken en leggen met amateurverenigingen en instellingen, maar zeker ook met de inwoners van deze streek.

Cultureel erfgoed en amateurkunst
Amateurkunst en cultureel erfgoed vormen belangrijke thema’s voor deze drie projecten. De Liemers is rijk aan tradities, gebruiken, cultureel erfgoed en aan verenigingsleven. Vanuit deze drie projecten staat onze Liemerse eigenheid en het leren kennen ervan centraal. De projecten worden in 2015 en 2016 georganiseerd.

Klanken in Monumenten – Open Monumentenweekend 2015 en 2016
In dit project wordt gezocht naar een combinatie van monumenten met een muzikale invulling. Muziek en monument versterken elkaar. Tijdens het Monumentenweekend van 12 en 13 september 2015 maken diverse amateurmuzikanten, muziekverenigingen, ensembles of ad-hoc initiatieven uit de regio, muziek bij verschillende monumenten. Qua thematiek wordt aangesloten bij het landelijke thema voor 2015: Kunst. Het Liemers Museum en Het Musiater voeren dit project samen uit, bijgestaan door lokale verenigingen en partners.

De Liemerse canon: leven in De Liemers
Tijdens dit project maken inwoners kennis met ‘het verhaal’ van De Liemers. Medewerkers van lokale instellingen, verenigingen en amateurgezelschappen maar vooral ook de inwoners van de gemeenten, vormen en dragen de Liemerse Canon uit. Een aantal van hen leren gesprekstechnieken om verhalen aan mensen te ontlokken. In elke gemeente zijn vertelmomenten waarbij ouderen naar hun herinneringen wordt gevraagd. Deze verhalen worden op een website verzameld, om vervolgens terug te geven aan de inwoners. De deelnemers gaan met de verhalen als inspiratiebron aan de slag om culturele activiteiten te organiseren in de gemeenten. De verschillende kunstdisciplines zoals theater, muziek, poëzie, zang en dans komen daarbij aan bod. Ouderen worden gestimuleerd om zelf ook mee te spelen in het eigen verhaal/toneelstuk of muziekstuk. Het Gelders Erfgoed voert deze projecten samen met lokale verenigingen en instellingen uit.

De Liemers Verbeeld
Dit project richt zich op de amateurkunstenaars in De Liemers, georganiseerd door de Volksuniversiteit Zevenaar. Amateurkunstenaars worden uitgedaagd om mee te doen aan een wedstrijd, waarbij de eigen omgeving centraal staat. De wedstrijd bestaat uit drie categorieën:

    • Fotografie
    • Korte films/multimedia (film, video, animatie)
    • Teken- en schilderkunst (verschillende technieken)

Voor 2015 is gekozen voor twee thema’s:

  • Water in De Liemers
  • Werk en ambacht in De Liemers

Jongeren van 10-18 jaar kunnen ook mee doen met de wedstrijd en vormen een eigen categorie met eigen thema: Ik en De Liemers. Door het volgen van workshops en lezingen ontwikkelen deelnemers hun kennis en vaardigheden. De Volksuniversiteit zoekt samenwerking met fotoclubs, culturele instellingen en verenigingen, bibliotheken en Het Liemers Museum om dit project te organiseren. Het project wordt afgesloten met een expositie in elke gemeente.

Het project Cultuur- en Erfgoedpact wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. De activiteiten vormen een impuls voor het culturele leven in de Liemers en een versterking van de Liemerse culturele infrastructuur.