Drink, rook, rijd, race, overtreed! Het Rijk is blij met u.

Drink, rook, rijd, race, overtreed! Het Rijk is blij met u.

1 september 2023 Uit Door Admin

De prijs van brandstof gaat weer schrikbarend omhoog. Accijns op alcohol en roken wordt drastisch verhoogd. Verkeersboetes stijgen torenhoog.

Het lijkt erop dat het kabinet serieus werk maakt van het ontmoedingsbeleid om alcoholgebruik, roken, het autorijden en overtredingen in te gaan perken. Maar niets is minder waar.

In het AD deze week: ‘Het verhogen van de verkeersboetes moet in de eerste plaats bijdragen aan het dekken van het begrotingstekort. Met uitzondering van het ministerie van Defensie dragen alle departementen daaraan bij.’

Eh, juist. Ook de accijnsverhogingen dienen tot het dempen van de tekorten. Ik stel me een overleg van het kabinet in de Trèvezaal voor tussen de Minister van Volksgezondheid en het Ministerie van Financiën. Volksgezondheid: ‘We moeten echt werken aan het overmatig roken en alcoholgebruik. Het was, is en blijft slecht. Ontmoedigen dus!’ Financiën: ‘Ho even, dat kan Bles niet trekken. Als de inkomsten hiervan weg gaan vallen, krijgen we de begroting niet op orde. en dan is tante Ursula van de EU boos.’

Dan maar een compromis. We verhogen de prijzen, zodat het lijkt of de Volksgezondheid en Veiligheid ons nauw aan het hart ligt. En omdat we ook wel weten dat de gemiddelde Nederlander zich niks gelegen laat liggen aan ontmoedigingsbeleid, stroomt de schatkist weer mooi vol. De geit en de kool gespaard. Deal!

Dus als u voor de rechter moet verschijnen omdat u betrapt bent op door rood rijden met een veel te hoge snelheid terwijl u de telefoon in de hand had, een sigaret op de lip en een open blikje bier naast u? Dan kunt u met opgeheven hoofd tegen de rechter zeggen: ‘Ik moet geen straf, maar een schouderklopje. Ik ben een vaderlandslievende burger die heel actief meewerkt aan het terugdringen van het begrotingstekort. Dat kun je van diverse ministers niet zeggen.’ De rechter zal u peinzend aankijken en zeggen: ‘Theoretisch heeft u gelijk, maar ja, regels in theorie en in de praktijk willen nog wel eens uit elkaar lopen. Ik handhaaf uw boete van € 2.450 en ontzeg u de rijbevoegdheid voor een periode van 2 jaar. Troost u met de gedachte dat u met de helft van deze straf toch een positieve bijdrage heeft geleverd. De andere helft? Tja, dat moet de Minister van Financiën maar uitzoeken. Daar ben ik niet van! Maar zie het positief. Als u niet mag rijden, kunt u ongestraft drinken en bellen. Ook wat waard toch?’

Een fijn weekend.
Hans Janssen,