Deel rooie darp in Westervoort wordt gesloopt

Het grootste gedeelte van de karakteristieke woningen met de rode daken in de verlengde Vredenburgstraat, in de Westervoortse volksmond bekend als het Rooie Darp, gaat tegen de grond… De bewoners hebben een brief ontvangen van de Vivare met de volgende mededeling:

Beslissing voor slopen
Er is door woningbouwvereniging Vivare besloten om de woningen aan de Vredenburgstraat 43 t/m nummer 53 te gaan slopen. Dit is besloten nadat door de Vivare een onderzoek is ingesteld over de staat van de woningen. De uitkomst van dat onderzoek is dat het niet haalbaar is om de woningen met aanpassingen geschikt te maken voor de toekomst aldus de woningbouwvereniging.

Waarom geen renovatie
De woningen zijn gebouwd in 1922 en voldoen volgens Vivare niet aan de huidige wensen. De woningen zijn slecht geïsoleerd, zijn tochtig en ook zijn ze gehorig. Er is asbest in de huidige woningen verwerkt en de staat van de keukens, badkamers en toiletten voldoen niet aan de eisen, ook zijn de woningen niet levensloopgeschikt. Om de woningen goed te renoveren zouden de enkelsteens muren ook aan de binnenzijde geïsoleerd moeten worden, dit kan met de cultuurhistorisch waarde namelijk niet aan de buitenzijde. Ook de vloer zou er uit moeten om isolatie aan te kunnen brengen en zouden de bewoners ook tijdelijk moeten verhuizen.

In 1970 was de aanleg van de Vredenburgstraat De grote tuinen aan de voorzijde van de drie dubbele woningen aan de Klapstraat, voorheen o.a. in gebruik als moestuin, werden kort na 1970 bebouwd met drie dubbele seniorenwoningen. Tussen deze nieuwbouw en de voortuinen van de woningen van het Rode Dorp werd de bestaande Verlengde Vredenburgstraat verbeterd en omgedoopt in Vredenburgstraat. Rond 1980 is het merendeel van de woningen van het Rode Dorp overgedragen aan de woningbouwvereniging ‘Rijn en IJssel’ uit Duiven. Vervolgens zijn de huizen gemoderniseerd door het wijzigen van de indeling, het afbreken van schoorstenen, het plaatsen van nieuwe vensters, het vervangen van voordeuren, het wit schilderen van gevels en het plaatsen van nieuwe dakramen en dakkapellen.

Adrie vd Horst: “Vivare heeft de bewoners voorafgaand aan hun besluit, niet inhoudelijk verduidelijkt waarom renovatie niet mogelijk is en ons ook zo niet de gelegenheid gegeven om daarop te reageren.”

Sociaal plan
De komende periode wordt er een sociaal plan opgesteld. Hierin staat dat de bewoners de keuze hebben om terug te keren naar de nieuwbouwwoning of dat de bewoners willen verhuizen naar een andere woning. De huurprijs van deze nieuw te bouwen woningen zal passend zijn bij de kwaliteit van de woning, deze huurprijs zal later worden bepaald. De bewoners krijgen vanuit het sociaal plan een verhuiskostenvergoeding van € 6.253,- en een stadsvernieuwingsurgentie, dit betekent dat ze met voorrang kunnen reageren op vrijgekomen woningen op entree.nu.

Adrie van der Horst: “De bewoners van vier van de zes woningen zijn 70+. Om op zo’n leeftijd te verhuizen (en dat twee keer) betekent een enorme belasting en daarbij is daadwerkelijke hulp vereist. Maar niet ieder beschikt over een ruim netwerk.”

Nieuwe woningen
De zes twee onder één kap woningen aan de Verlengde Vredenburgstraat zullen worden gesloopt waarna er weer zes twee onder één kap woningen nieuw gebouwd zullen worden. 4 woningen krijgen een badkamer en slaapkamer op de begane grond en één of 2 slaapkamers op de verdieping. 2 woningen krijgen twee slaapkamers en een een badkamer op de verdieping. Adrie vd Horst: “Inmiddels heb ik ook een plan voor nieuwbouw onder ogen gekregen. Ook daarover is niet met de bewoners gecommuniceerd. Dat de huidige bewoners terug kunnen naar de nieuw gerealiseerde woning is allermist zeker, omdat dit bepaald wordt door de nieuwe huurprijs en het inkomen.”

Cultuurhistorisch karakter
De nieuwbouw wordt met een zelfde soort dak en uitstraling gerealiseerd. Vivare heeft de keuze voor het slopen en het creëren van nieuwbouw ook besproken met de gemeente Westervoort en de gemeente is akkoord gegaan met die plannen. Wel stelt de gemeente als voorwaarde dat er er een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Ook zal de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Westervoort betrokken zijn bij de verdere plannen. Adrie van der Horst: “Ook hier bij blijkt dat bewoners niet worden betrokken.”

Planning
De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt.
Het beeldkwaliteitsplan wordt samen met de gemeente Westervoort opgesteld en worden er meerdere aannemers gevraagd een offerte op te stellen. De planning is als volgt: van oktober 2020 t/m februari 2021 worden de aannemers gevraagd om een offerte uit te brengen. In diezelfde periode wordt er door Vivare gekozen welke aannemer de woningen gaat bouwen en zal er een uitwerking komen van een beeldkwaliteitsplan door Vivare met de gemeente Westervoort. In het begin van 2021 ontvangen de bewoners een sociaal plan en in 2022 start de sloop en de nieuwbouw van de woningen.

Met dank aan Adrie vd Horst voor de aanvullende informatie.