De PvdA vraagt zich af waarom de oud-papiercontainers weg moeten

De PvdA vraagt zich af waarom de oud-papiercontainers weg moeten

21 februari 2021 Uit Door Admin

Het besluit van het College van B&W om de vergunning tot het plaatsen en exploiteren van oudpapiercontainers op de parkeerplaats aan de Brouwerslaan in te trekken heeft tot veel verbazing en ongenoegen geleid in Westervoort.

Veel bewoners brengen hun oud-papier naar deze containers met daarbij ook nog het doel de beide verenigingen te steunen. De voetbalverenigingen AVW’66 en Sportclub Westervoort hebben in hun brief van 12 februari jl. aan het college van B&W hun ongenoegen laten blijken over de totale gang van zaken, waarbij zij vrezen voor een substantiële inkomstenderving.

De PvdA-fractie heeft vijf kritische vragen aan het College gesteld. De antwoorden van het College moeten meer duidelijk geven over het hoe en waarom van hun keuze. De PvdA Westervoort pleit ervoor, in afwachting van de beantwoording van de vragen door het College, het intrekken van de vergunning in ieder geval voorlopig ongedaan te maken.

De PvdA-fractie heeft de volgende vragen gesteld aan het College
• Op welke kwantitatieve klachteninformatie (denk aan: aantal klachten per maand; aantal klagers per maand over de afgelopen twee / drie jaar) baseert het college zijn besluit tot het (doen) verwijderen van de van de papiercontainers aan de Brouwerslaan?
• Welke kosten heeft onze gemeente (per incident / totaal) moeten maken als gevolg van de klachten in de afgelopen twee / drie jaar?
• Welke andere overwegingen hebben het college doen besluiten de vergunning in te trekken?
• Welke verklaring heeft het college voor het verschil van beleving van de kwaliteit van het overleg tussen de vertegenwoordiger (s) van onze gemeente en vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen?
• Hoe zou onze gemeente de beide verenigingen financieel of anderszins willen en / of kunnen ondersteunen bij, indien de containers verdwenen zijn, het oplossen van de voorziene problemen als gevolg van de door verenigingen aangegeven inkomstenderving?